facebook twitter youtube youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)Polish (Poland)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Проф. Прокопенко О.В. в Польщі: академічна співпраця та участь у конференціях

Під час проведеної в Польщі відпустки на початку червня 2017 р. завідувач кафедри економічної теорії СумДУ д.е.н., проф. Прокопенко О.В. взяла участь у двох міжнародних наукових заходах.

Więcej …
 
День спеціальності "Міжнародна економіка" та "Міжнародні економічні відносини"

1 червня 2017 року кафедра економічної теорії започаткувала традицію святкування Дня спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини».

Więcej …
 
Зустріч викладачів кафедри економічної теорії з радником Посла Канади в Україні

29 травня 2017 року викладачі кафедри економічної теорії прийняли участь у зустрічі-дискусії, яку провів радник з комерційних питань Посла Канади в Україні Клінт Мартін.

Więcej …
 
 
Wydział Teorii Ekonomicznej Uniwersytetu w Sumach (Sumy State University, SSU), założony został 1 września 1981 r. i jest najstarszym spośród wydziałów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SSU. Dziś dział teorii ekonomicznej to:
• 12 nauczycieli pełnoetatowych o stopniach naukowych doktora nauk ekonomicznych (w Polsce: profesora habilitowanego) lub kandydata na doktora nauk ekonomicznych (w Polsce: adiunkta);
• nauczanie szeregu podstawowych dziedzin w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim dla studentów wszystkich dyscyplin SSU;
• przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowym;
• prace badawcze na poszczególnych obszarach oraz kwestii podstawowych;
• Wzmocniona współpraca międzynarodowa z uczelniami i instytucjami badawczymi;
• Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna nt. „Międzynarodowa strategia rozwoju gospodarczego”;
• czasopismo elektroniczne International Electronic Journal nt. „Rozwój systemów ekonomicznych wydajności”;
• przygotowanie i wydanie monografii, podręczników, materiałów dydaktycznych, publikacji naukowych oraz szereg materiałów dydaktycznych.

 

Nauczanie

Specyfika nauczania dyscyplin ekonomii umożliwia studentom zrozumienie podstawowych zagadnień ekonomicznych i prawa, i stworzenie podstaw do dalszego stosowania wiedzy.

Studenci Uniwersytetu Sumy państwa pod kierunkiem nauczycieli w Katedrze Teorii Ekonomii corocznie biorą udział w różnych działaniach badawczych, mając w nich znaczące osiągnięcia. Przez lata studenci SSU otrzymywali nagrody na konkursach nauk ekonomicznych i w konkursach na publikacje i w konferencjach naukowych.

Tradycyjne centrum nauczania prowadzi specjalne kursy w szkołach i przygotowuje studentów do konkursów na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym.

Na Wydziale istnieje jednostka metodyczna i biblioteka, wraz z ponad 1400 jednostkami literatury edukacyjnej i naukowej. Ponadto uczniowie mogą korzystać z klasy komputerowej, która pozwala na wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu.

 

Działalność naukowa

Jednym z głównych priorytetów działu jest połączenie procesu uczenia się z działalności naukowej. Wyniki badań prowadzonych przez pracowników Zakładu znajdują odzwierciedlenie w dysertacjach, monografiach, podręcznikach, a także w wielu pozycjach literatury metodologicznej. Wraz z poszczególnych dziedzin badań, badania dotyczące podstawowych zagadnień naukowych Wydziału.

 

Współpraca międzynarodowa

Nauczyciele na Wydziale są aktywnie zaangażowani w prowadzenie krajowych i zagranicznych działań edukacyjnych i naukowych. Ponadto, członkowie Wydziału utrzymują międzynarodową współpracę z kolegami, którzy reprezentują edukacyjne i naukowe z Białorusi, Bułgarii, Armenii, Kanady, Niemiec, Rosji, USA, Czech, Szwecji, a także współpracują z lokalnymi organizacjami akademickimi i publicznymi.

 

Konferencja

Osiągnięciem Wydziału jest także organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej nt. „Międzynarodowa strategia rozwoju gospodarczego”. Tradycyjnie w konferencji uczestniczą przedstawiciele wielu ukraińskich uniwersytetów, a także naukowcy z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Czech i Polski. Po konferencji publikuje się zbiór metodycznych materiałów dla jej uczestników.