facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
"International Economic Relations"

en

News
SSU students' visit to Sumy Chamber of Commerce and Industry

At the end of November students of specialties "International Economics" and "International Economic Relations" Balatsky ASI FEM visited Sumy Chamber of Commerce and Industry.

Read more...
 
Participation in the conference "Poland-Ukraine: Neighbors and Partners"

November 10, students and lecturers of the Economic Theory Department took part in the popular conference "Poland - Ukraine: Neighbors and Partners" dedicated to the days of Poland in Sumy, held at the Congress Center of the Sumy State University.

Read more...
 
Trading game for schoolchildren "International trade"

Lecturers from Economic Theory Department organized the world-famous international trading game on "International Trade" for students of the Minor Academy of Sciences.

Read more...
 

Історія економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки

Мета дисципліни - формування у студентів  знань з господарської діяльності людського суспільства, знання економічних механізмів, що мали місце в різних країнах на різних етапах розвитку, а також знань з історії економічних ідей, поглядів та концепцій.
 У результаті вивчення дисципліни студент отримає:
– розуміння сутності основних законів і закономірностей економічного розвитку;
– знання основних концепцій економічного розвитку;
– навички формування економічного типу мислення;
– навички створення міцного теоретичне підґрунтя для стратегії та тактики економічного розвитку;
– уміння використовувати одержані знання у практичній економічній діяльності України.

Регламент

Провідні викладачі:
к.е.н., старший викладач Мареха І.С.