facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2010

 

Монографічні публікації

 

1. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

2. Потенціал мотивування інноваційної діяльності залежно від нерівномірності розподілу екодеструктивного впливу підприємства

(мова оригіналу – російська)

Повна версія мовою оригіналу

  

3. Ринкова структура мотиваційного механізму інноваційного розвитку

(мова оригіналу – українська)

Повна версія мовою оригіналу

  

4. Управління інноваційною діяльністю на основі прогнозування життєвого циклу екологічних інновації

(мова оригіналу – українська)

Повна версія мовою оригіналу

 

Журнальні публікації

 

1. Ефективність стимулювання екологізації інноваційного розвитку регіону

(мова оригіналу – російська)

Повна версія мовою оригіналу

 

2. Вибір стратегії розвитку підприємств залежно від стану інноваційного потенціалу

(мова оригіналу – українська)

Повна версія мовою оригіналу

 

3. Ефективність мотивування екологізації інноваційної діяльності підприємств на державному та регіональному рівнях

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

4. Концепції екологізації інноваційної діяльності: випереджуючий розвиток суспільної мотивації їх реалізації порівняно з мотивацією підприємств

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

5. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку

(мова оригіналу – українська з елементами англійської)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

6. Оцінка інноваційно-інвестиційної складової розвитку зовнішньоекономічної діяльності України

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

7. Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

8. Малі підприємства України: поточний фінансово-економічний стан

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

9. Залучення споживачів у процес прийняття рішення про покупку на міжнародному ринку

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

10. Життєвий і кастомізаційний цикли інновацій в системі управління еколого-економічною безпекою

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

11. Наукові підходи до трактування поняття і визначення етапів життєвого циклу інновації 

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

12. Обґрунтування інвестиційних проектів на основі прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

13. Проблеми та перспективи розвитку вторинної переробки нафто відходів

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

14. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

15. Управління просуванням інноваційних продуктів підприємств промисловості на регіональному ринку

(мова оригіналу – російська)

Повна версія мовою оригіналу

 

16. Удосконалення науково-методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

 

17. Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств

(мова оригіналу – українська)

Докладніше

Повна версія мовою оригіналу

  

Тези доповідей на конференціях

  

Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіонального рівня (українською мовою)

Мотиви споживання екологічних інновацій (українською мовою)

Науковий підхід до обґрунтування варіантів модифікуючих товарних інновацій (українською мовою)

Потенціал підприємства: складові, підходи до оцінки (українською мовою)

Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності (українською мовою)

Критерії вибору вищого навчального закладу старшокласниками (українською мовою)

Удосконалення підготовки бакалаврів зі спеціальності «Міжнародна економіка»: регіональний аспект (українською мовою)

Формування стратегії розвитку регіону на основі вторинної переробки нафтовідходів (українською мовою)

Формування стратегій інноваційного розвитку регіону на основі прогнозування соціально-економічних змін (українською мовою)

Підходи до оцінки якості освіти у вишах (українською мовою)

Вибір вищого навчального закладу старшокласниками (українською мовою)

Перспективи підготовки в СумДУ фахівців з міжнародної економіки (українською мовою)

Парадигма стимулювання екологізації інноваційної діяльності на державному та регіональному рівнях (українською мовою)

Формування системи екологізації інноваційної діяльності в контексті сталого розвитку (українською мовою)

Конкурентоспроможність продукції на міжнародному ринку (українською мовою)

Маркетингові екологічні стратегії як концептуальний базис розвитку підприємства (українською мовою)

Поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства (українською мовою)

Інноваційно-інвестиційні передумови екологізації економіки у контексті сталого розвитку (українською мовою)

Геомаркетинг як інструмент дослідження ринку (російською мовою)

 

Методичні видання

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Національна економіка» для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси» денної форми навчання (українською мовою)