facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Методичні вказівки

Методичні вказівки

 Економічна теорія

 

Ковдик В.В., Великород Є.В. Економічна теорія : Плани практичних занять і методичні вказівки для студентів усіх спец. інженерного факультету денної форми навчання / Уклад.: В.В. Ковдик, Є.В. Великород. - Суми : СумДУ, 2006. - 27 с.

 

Великород Є.В., Ковдик В.В. Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Економічна теорія" : для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання / Є.В. Великород, В.В. Ковдик. - Суми : СумДУ, 2007. - 28 с.

 

Крапивний І.В., Нілова Н.М. Методичні вказівки та плани семінарських занять з курсу "Економічна теорія" (Політекономія) : для студ. 1-го курсу факультету економіки і менеджменту денної форми навчання, Розділ І : Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства / Укл. Крапивний І.В., Нілова Н.М. - Суми : СумДУ, 2004. - 35 с.

 

Крапивний І.В. , Суміна О.М. , Нілова Н.М. Методичні вказівки та плани семінарських занять "Економічна теорія (Політекономія)" : для студ. 1-го курсу факультету економіки і менеджменту денної форми навчання, Розділ ІІ : Економічна теорія ринкового господарства / Уклад.: І.В. Крапивний, О.М. Суміна, Нілова Н.М. - Суми : СумДУ, 2006. - 23 с.

 

Нілова Н.М., Крапивний І.В., Суміна О.М. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Політекономія (Економічна теорія)" : для студ. спец.: 8.050107 "Економіка підприємства", 8.050201 "Менеджмент організацій", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" заочної форми навчання / Уклад.: Нілова Н.М., І.В. Крапивний, О.М. Суміна. - Суми : СумДУ, 2006. - 23 с.

 

Національна економіка

 

Прокопенко О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Національна економіка» для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси» денної форми навчання. / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.В. Кліменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 19 с.

 

Основи економічної теорії

 

Нілова Н.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми "Інфраструктура ринку" з курсу "Основи економічної теорії"("Політекономія") для студентів усіх форм навчання / Укл. Н.М.Нілова, О.М. Суміна, І.В.Крапивний. - Суми : СумДУ, 2006. - 53 с.

 

Панов М.Є., Гриненко І.О. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Основи економічної теорії" : для студентів 3-го курсу механіко-математичного, фізико-технічного та інженерного факультетів денної форми навчання / Укладачі: Панов М.Є., Гриненко І.О.; Відп. за випуск Бондаренко В.Ф. - Суми : СумДУ, 2000. - 20 с.

 

Суміна О.М., Черняков О.В., Нілова Н.М. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми "Відносини власності" з курсу "Основи економічної теорії" : для студ. усіх форм навчання / Уклад.: Суміна О.М., Черняков О.В., Нілова Н.М. - Суми : СумДУ, 2007. - 24 с.

 

Суміна О.М., Черняков О.В., Нілова Н.М. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми "Гроші" з курсу "Основи економічної теорії" : для студентів усіх форм навчання / Уклад.: О.М. Суміна, О.В. Черняков, Н.М. Нілова. - Суми : СумДУ, 2008. - 67 с.

 

Ковдик В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії» : для студ. мед. ін-ту / В. В. Ковдик. - Суми : СумДУ, 2009. - 39 с.

 

Політична економія

 

Садовий В.О., Крапивний І.В. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Політична економія" : для студ. спец. 8.050107 "Економіка підприємства", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" заочної форми навчання / Уклад.: Садовий В.О., Крапивний І.В. - Суми : СумДУ, 2008. - 17 с.

 

Гриненко І.О. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Політична економія" для студентів 1-го курсу економічного факультету денної форми навчання : Навчальне видання / Укладач І.О. Гриненко. Відп. за вип. В.Ф. Бондаренко. - Суми : СумДУ, 1999. - 34 с.

 

 Мікроекономіка

 

Петрушенко Ю.М. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Мікроекономіка" : Для студентів 2-го курсу факультету економіки і менеджменту денної форми навчання / Петрушенко Ю.М. - Суми : СумДУ, 2005. - 67 с.

 

Петрушенко Ю.М. Мікроекономіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання : Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Уклад. Петрушенко Ю.М. - Суми : СумДУ, 2006. - 63 с.

 

Petrushenko Y. M. Methodological Instructions for practical training on Microeconomics: for foreign students of the Department of Economics and Management / Y.M. Petrushenko, N.M. Kostyuchenko, O. V. Dudkin. – Sumy : Sumy State University, 2010. – 37 р.

 

Макроекономіка

 

Брюханов М.В. Методичні вказівки з курсу "Макроекономіка" для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету економіки і менеджменту всіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад.: Брюханов М.В. - Суми : СумДУ, 2008. - 51 с.

 

Брюханов М.В. Методичні вказівки до вивчення теми "Мікроекономічні основи макроекономічних моделей" : для студ. 2-го курсу фак-ту економіки і менеджменту денної форми навчання / Уклад. Брюханов М.В. - Суми : СумДУ, 2008. - 21 с.

 

Бондаренко В.Ф., Петрушенко Ю.М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Макроекономіка" : для студ. спец.: 8.050107 "Економіка підприємства", 8.050201 "Менеджмент організацій", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" денної форми навчання / Уклад.: В.Ф. Бондаренко, Ю.М. Петрушенко. - Суми : СумДУ, 2005. - 16 с.

 

Брюханов, М. В.  Методичні вказівки до вивчення моделей макроекономічної рівноваги (тести, задачі, розв'язання) з дисципліни "Макроекономіка": для студ. економічних спец. усіх форм навчання / М. В. Брюханов. – Суми : СумДУ, 2010. – 117 с.

 

Міжнародна економіка

 

Іванова Т.І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Міжнародна економіка" : для студентів економічного факультету заочної форми навчання / Укладач: Іванова Т.І. - Суми : СумДУ, 2000. - 25 с.

 

Іванова Т.І. Методичні вказівки з курсу "Міжнародна економіка" для самостійної роботи : студентів факультету економіки і менеджменту спец. 8.050107 "Економіка підприємства", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / Уклад. Іванова Т.І. - Суми : СумДУ, 2009. - 28 с.

 

Іванова Т.І. Програма і плани семінарських занять з курсу "Міжнародна економіка" : для студентів економ. ф-ту денної форми навчання / Уклад. Т.І. Іванова; Від. за вип. І.В. Крапивний. - Суми : СумДУ, 2003. - 35 с.

 

Іванова Т.І., Могильна Н.О. Обов'язкові домашні завдання і методичні вказівки для їх виконання з курсу "Міжнародна економіка" : для студ. факультету економіки й менеджменту денної форми навчання / Уклад.: Іванова Т.І., Могильна Н.О. - Суми : СумДУ, 2006. - 27 с.

 

Иванова и др. Методические указания и планы семинарских занятий по курсу "Международная экономика" для студентов 3 -го курса заочного факультета / Составители: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. - Сумы : СумГУ, 2007. - 36 с.

 

Иванова Т.И. и др. Методические советы по выполнению практических заданий по курсу "Международная экономика" и "Международные экономические отношения" для студентов 3 -го курса заочного факультета / Составители: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. - Сумы : СумГУ, 2007. - 21 с.

 

Иванова Т.И., Могильная Н.А. Обязательные домашние задания и методические указания для их выполнения по курсу "Международная экономика" : для студ. факультета экономики и менеджмента дневной формы обучения / Уклад.: Иванова Т.И., Могильная Н.А. - Сумы : СумДУ, 2006. - 27 с.

 

Іванова Т. І. Методичні вказівки з курсу "Міжнародна економіка" для самостійної роботи [Текст] : студ. факультету економіки і менеджменту спец. 8.050107 "Економіка підприємства", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / Т. І. Іванова. - Суми : СумДУ, 2009. - 28 с.

 

Міжнародні економічні відносини

 

Іванова Т.І., Могильна Н.О. Обов'язкові домашні завдання і методичні вказівки для їх виконання з курсу "Міжнародні економічні відносини" : для студ. факультету економіки й менеджменту денної форми навчання / Уклад.: Іванова Т.І., Могильна Н.О. - Суми : СумДУ, 2006. - 26 с.

 

Иванова Т.И. Обязательные домашние задания и методические указания для их выполнения по курсу "Международные экономические отношения" : для студ. факультета экономики и менеджмента дневной формы обучения / Иванова Т.И. - Сумы : СумГУ, 2006. - 27 с.

 

Иванова Т.И. Программа и планы семинарских занятий по курсу "Международные экономические отношения" : для студентов экономического факультета дневной формы обучения / Сост. Т.И. Иванова. - Сумы : СумГУ, 1999. - 48 с.

 

Иванова Т.И. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Мировая экономика и международные экономические отношения" : Учебное издание для студентов экон. фак-та дневной формы обуч. / Составитель: Иванова Т.И.; Ответств. за вып. В.Ф.Бондаренко. - Сумы: СумГУ, 1999. - 22 с.

 

Иванова Т.И. и др. Методические советы по выполнению практических заданий по курсу "Международная экономика" и "Международные экономические отношения" для студентов 3 -го курса заочного факультета / Составители: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. - Сумы : СумГУ, 2007. - 21 с.

 

Иванова Т.И. и др. Методические указания и планы семинарских занятий по курсу "Международные экономические отношения" для студентов 3 -го курса заочного факультета / Составители: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. - Сумы : СумГУ, 2007. - 36 с.

 

Иванова Т.И., Хворост О.А. Методические указания и планы практических занятий по курсу "Международные экономические отношения" : для студентов специальности 8.050201 "Менеджмент организаций" заочной формы обучения / Уклад.: Иванова Т.И., Хворост О.А. - Сумы : СумГУ, 2008. - 54 с.