facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 
Міжнародне стажування в Ізраїлі

Частину літньої відпустки 2017 р. представники академічного середовища України, Білорусі та Польщі – від студентів до відомих професорів та ректорів університетів, а також суспільних організацій Ізраїлю присвятили стажуванню на тему “International Economic Relations of Israel”, отримавши 30 годин лекційного спілкування з представниками Кнесету, Міністерства іноземних справ, Міністерства енергетики та Посольства України.

Детальніше...
 
Зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» із представниками Jabil Circuit, Inc.

22 вересня студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» зустрілися із представниками однієї із найбільших компаній, що спеціалізуються на контрактному виробництві – Jabil Circuit, Inc.

Детальніше...
 

Методичні вказівки

Методичні вказівки

 Економічна теорія

 

Ковдик В.В., Великород Є.В. Економічна теорія : Плани практичних занять і методичні вказівки для студентів усіх спец. інженерного факультету денної форми навчання / Уклад.: В.В. Ковдик, Є.В. Великород. - Суми : СумДУ, 2006. - 27 с.

 

Великород Є.В., Ковдик В.В. Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Економічна теорія" : для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання / Є.В. Великород, В.В. Ковдик. - Суми : СумДУ, 2007. - 28 с.

 

Крапивний І.В., Нілова Н.М. Методичні вказівки та плани семінарських занять з курсу "Економічна теорія" (Політекономія) : для студ. 1-го курсу факультету економіки і менеджменту денної форми навчання, Розділ І : Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства / Укл. Крапивний І.В., Нілова Н.М. - Суми : СумДУ, 2004. - 35 с.

 

Крапивний І.В. , Суміна О.М. , Нілова Н.М. Методичні вказівки та плани семінарських занять "Економічна теорія (Політекономія)" : для студ. 1-го курсу факультету економіки і менеджменту денної форми навчання, Розділ ІІ : Економічна теорія ринкового господарства / Уклад.: І.В. Крапивний, О.М. Суміна, Нілова Н.М. - Суми : СумДУ, 2006. - 23 с.

 

Нілова Н.М., Крапивний І.В., Суміна О.М. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Політекономія (Економічна теорія)" : для студ. спец.: 8.050107 "Економіка підприємства", 8.050201 "Менеджмент організацій", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" заочної форми навчання / Уклад.: Нілова Н.М., І.В. Крапивний, О.М. Суміна. - Суми : СумДУ, 2006. - 23 с.

 

Національна економіка

 

Прокопенко О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Національна економіка» для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси» денної форми навчання. / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.В. Кліменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 19 с.

 

Основи економічної теорії

 

Нілова Н.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми "Інфраструктура ринку" з курсу "Основи економічної теорії"("Політекономія") для студентів усіх форм навчання / Укл. Н.М.Нілова, О.М. Суміна, І.В.Крапивний. - Суми : СумДУ, 2006. - 53 с.

 

Панов М.Є., Гриненко І.О. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Основи економічної теорії" : для студентів 3-го курсу механіко-математичного, фізико-технічного та інженерного факультетів денної форми навчання / Укладачі: Панов М.Є., Гриненко І.О.; Відп. за випуск Бондаренко В.Ф. - Суми : СумДУ, 2000. - 20 с.

 

Суміна О.М., Черняков О.В., Нілова Н.М. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми "Відносини власності" з курсу "Основи економічної теорії" : для студ. усіх форм навчання / Уклад.: Суміна О.М., Черняков О.В., Нілова Н.М. - Суми : СумДУ, 2007. - 24 с.

 

Суміна О.М., Черняков О.В., Нілова Н.М. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми "Гроші" з курсу "Основи економічної теорії" : для студентів усіх форм навчання / Уклад.: О.М. Суміна, О.В. Черняков, Н.М. Нілова. - Суми : СумДУ, 2008. - 67 с.

 

Ковдик В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії» : для студ. мед. ін-ту / В. В. Ковдик. - Суми : СумДУ, 2009. - 39 с.

 

Політична економія

 

Садовий В.О., Крапивний І.В. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Політична економія" : для студ. спец. 8.050107 "Економіка підприємства", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" заочної форми навчання / Уклад.: Садовий В.О., Крапивний І.В. - Суми : СумДУ, 2008. - 17 с.

 

Гриненко І.О. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Політична економія" для студентів 1-го курсу економічного факультету денної форми навчання : Навчальне видання / Укладач І.О. Гриненко. Відп. за вип. В.Ф. Бондаренко. - Суми : СумДУ, 1999. - 34 с.

 

 Мікроекономіка

 

Петрушенко Ю.М. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Мікроекономіка" : Для студентів 2-го курсу факультету економіки і менеджменту денної форми навчання / Петрушенко Ю.М. - Суми : СумДУ, 2005. - 67 с.

 

Петрушенко Ю.М. Мікроекономіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання : Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Уклад. Петрушенко Ю.М. - Суми : СумДУ, 2006. - 63 с.

 

Petrushenko Y. M. Methodological Instructions for practical training on Microeconomics: for foreign students of the Department of Economics and Management / Y.M. Petrushenko, N.M. Kostyuchenko, O. V. Dudkin. – Sumy : Sumy State University, 2010. – 37 р.

 

Макроекономіка

 

Брюханов М.В. Методичні вказівки з курсу "Макроекономіка" для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету економіки і менеджменту всіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад.: Брюханов М.В. - Суми : СумДУ, 2008. - 51 с.

 

Брюханов М.В. Методичні вказівки до вивчення теми "Мікроекономічні основи макроекономічних моделей" : для студ. 2-го курсу фак-ту економіки і менеджменту денної форми навчання / Уклад. Брюханов М.В. - Суми : СумДУ, 2008. - 21 с.

 

Бондаренко В.Ф., Петрушенко Ю.М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Макроекономіка" : для студ. спец.: 8.050107 "Економіка підприємства", 8.050201 "Менеджмент організацій", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" денної форми навчання / Уклад.: В.Ф. Бондаренко, Ю.М. Петрушенко. - Суми : СумДУ, 2005. - 16 с.

 

Брюханов, М. В.  Методичні вказівки до вивчення моделей макроекономічної рівноваги (тести, задачі, розв'язання) з дисципліни "Макроекономіка": для студ. економічних спец. усіх форм навчання / М. В. Брюханов. – Суми : СумДУ, 2010. – 117 с.

 

Міжнародна економіка

 

Іванова Т.І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Міжнародна економіка" : для студентів економічного факультету заочної форми навчання / Укладач: Іванова Т.І. - Суми : СумДУ, 2000. - 25 с.

 

Іванова Т.І. Методичні вказівки з курсу "Міжнародна економіка" для самостійної роботи : студентів факультету економіки і менеджменту спец. 8.050107 "Економіка підприємства", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / Уклад. Іванова Т.І. - Суми : СумДУ, 2009. - 28 с.

 

Іванова Т.І. Програма і плани семінарських занять з курсу "Міжнародна економіка" : для студентів економ. ф-ту денної форми навчання / Уклад. Т.І. Іванова; Від. за вип. І.В. Крапивний. - Суми : СумДУ, 2003. - 35 с.

 

Іванова Т.І., Могильна Н.О. Обов'язкові домашні завдання і методичні вказівки для їх виконання з курсу "Міжнародна економіка" : для студ. факультету економіки й менеджменту денної форми навчання / Уклад.: Іванова Т.І., Могильна Н.О. - Суми : СумДУ, 2006. - 27 с.

 

Иванова и др. Методические указания и планы семинарских занятий по курсу "Международная экономика" для студентов 3 -го курса заочного факультета / Составители: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. - Сумы : СумГУ, 2007. - 36 с.

 

Иванова Т.И. и др. Методические советы по выполнению практических заданий по курсу "Международная экономика" и "Международные экономические отношения" для студентов 3 -го курса заочного факультета / Составители: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. - Сумы : СумГУ, 2007. - 21 с.

 

Иванова Т.И., Могильная Н.А. Обязательные домашние задания и методические указания для их выполнения по курсу "Международная экономика" : для студ. факультета экономики и менеджмента дневной формы обучения / Уклад.: Иванова Т.И., Могильная Н.А. - Сумы : СумДУ, 2006. - 27 с.

 

Іванова Т. І. Методичні вказівки з курсу "Міжнародна економіка" для самостійної роботи [Текст] : студ. факультету економіки і менеджменту спец. 8.050107 "Економіка підприємства", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / Т. І. Іванова. - Суми : СумДУ, 2009. - 28 с.

 

Міжнародні економічні відносини

 

Іванова Т.І., Могильна Н.О. Обов'язкові домашні завдання і методичні вказівки для їх виконання з курсу "Міжнародні економічні відносини" : для студ. факультету економіки й менеджменту денної форми навчання / Уклад.: Іванова Т.І., Могильна Н.О. - Суми : СумДУ, 2006. - 26 с.

 

Иванова Т.И. Обязательные домашние задания и методические указания для их выполнения по курсу "Международные экономические отношения" : для студ. факультета экономики и менеджмента дневной формы обучения / Иванова Т.И. - Сумы : СумГУ, 2006. - 27 с.

 

Иванова Т.И. Программа и планы семинарских занятий по курсу "Международные экономические отношения" : для студентов экономического факультета дневной формы обучения / Сост. Т.И. Иванова. - Сумы : СумГУ, 1999. - 48 с.

 

Иванова Т.И. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Мировая экономика и международные экономические отношения" : Учебное издание для студентов экон. фак-та дневной формы обуч. / Составитель: Иванова Т.И.; Ответств. за вып. В.Ф.Бондаренко. - Сумы: СумГУ, 1999. - 22 с.

 

Иванова Т.И. и др. Методические советы по выполнению практических заданий по курсу "Международная экономика" и "Международные экономические отношения" для студентов 3 -го курса заочного факультета / Составители: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. - Сумы : СумГУ, 2007. - 21 с.

 

Иванова Т.И. и др. Методические указания и планы семинарских занятий по курсу "Международные экономические отношения" для студентов 3 -го курса заочного факультета / Составители: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. - Сумы : СумГУ, 2007. - 36 с.

 

Иванова Т.И., Хворост О.А. Методические указания и планы практических занятий по курсу "Международные экономические отношения" : для студентов специальности 8.050201 "Менеджмент организаций" заочной формы обучения / Уклад.: Иванова Т.И., Хворост О.А. - Сумы : СумГУ, 2008. - 54 с.