facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 
Міжнародне стажування в Ізраїлі

Частину літньої відпустки 2017 р. представники академічного середовища України, Білорусі та Польщі – від студентів до відомих професорів та ректорів університетів, а також суспільних організацій Ізраїлю присвятили стажуванню на тему “International Economic Relations of Israel”, отримавши 30 годин лекційного спілкування з представниками Кнесету, Міністерства іноземних справ, Міністерства енергетики та Посольства України.

Детальніше...
 
Зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» із представниками Jabil Circuit, Inc.

22 вересня студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» зустрілися із представниками однієї із найбільших компаній, що спеціалізуються на контрактному виробництві – Jabil Circuit, Inc.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2014

Підручник

Ілляшенко С.М. (п. 6.3), Прокопенко О.В., Кліменко О.В., Школа В.Ю. Менеджмент екологічних інновацій (розділ 6) // Управління інноваційною діяльністю : Підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М. – Суми: Університетська книга, ISBN 978-966-680-726-0, 2014. – С. 277–337.

Прокопенко О.В. Мотивація інноваційної діяльності (розділ 11) // Управління інноваційною діяльністю : Підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М. – Суми: Університетська книга, ISBN 978-966-680-726-0, 2014. – С. 605–633.


Монографії за кордоном

Cebula J. (Республіка Польща), Prokopenko О., Pimonenko Т. Potencjał substratów do produkcji biogazu na Ukrainie i w Polsce // Problemy produkcji energii odnawialnej, w tym biogazu. Monografia. Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt. – Falenty – Warszawa: Wydawnictwo ITP, ISBN 978-83-62416-76-9, 2014. (Республіка Польща)

Prokopenko О., Omelyanenko V. Analysis of characteristics of technology marketing in high-tech industry (case of space industry) // The contemporary problems of management – value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and macro aspect / Scientific Editorial: H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: University of Bielsko-Biala, ISBN 978-83-63713-77-5, 2014. – С. 125-137. (Республіка Польща)

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Аналіз особливостей використання потенціалу глобальної інноваційної системи для розвитку приладобудування // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation – Collective monograph – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, ISBN 978-3-00-047714-4, 2014. – P. 207–214. (Німеччина)

Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению : монография / Прокопенко О.В., Александров И.А., Андреева Н.Н. и др.; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», ISBN 878-83-63649-29-8, 2014. – 480 с. (Республіка Польща)


Монографії

Марочко С.С., Прокопенко О.В. Інноваційно-технологічні напрями фінансової системи регіону: інвестиції у сільськогосподарське виробництво // Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи : монографія / Богдан Н.І., Віленчук О.М., Дейнеко Л.В. та ін.; за заг. ред. А.Б. Кондрашихіна, В.К Присяжнюка. – К., ISBN 978-966-2341-09-6, 2014. – С. 473–486.

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Кучмійов А.В., Троян М.Ю., Школа В.Ю. Методичний підхід до вибору інструментів забезпечення екологічної безпеки економічної системи // Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», ISBN 978-966-2787-51-1, 2014. – С. 403–417.

Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. Чинники безпеки та ризику при оцінці еколого-економічних конфліктів // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології («Недінські читання – 2014») : монографія / [Мунтіян В.І., Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. та ін.]; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук'яненко С.О., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», ISBN 978-617-7221-07-3, 2014. – С. 52–60.


Стаття у фаховому виданні, що реферується базою Скопус

Prokopenko O., Kysly V., Shevchenko H. Peculiarities of the natural resources economic estimation under the transformational conditions // Economic Annals­XXI (Економічний часопис­ХХІ). – 2014. – № 07-08 (1). – P. 40–43. – Режим доступу: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=8cb815ba-e3f7-4c04-856c-a84e9ac1a741

Prokopenko O., Omelyanenko V., Eremenko Y. (Російська Федерація). Role of international factor in innovation ecosystem formation // Economic annals – ХХІ (Економічний часопис – ХХІ). – ISSN 1728-6220, 2014. – № 3–4 (2). – P. 4–7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=6e776e1c-e0f1-4281-8df3-206dd395c470

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Management features of economic security of foreign economic activity of Ukrainian machine-building enterprises // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10 (160). – С. 188-194.


Статті у закордонних фахових виданнях

Nekrasenko L.,Prokopenko O., Konchakovskiy Ye. Carbon footprint of Ukraine, its dynamics and prediction // Sustainable development. – 2014. – № 19 (july). – P. 64–68. – Режим доступу: http://www.sd-journal.org/sites/default/files/nekrasenko_19-07-2014.pdf (Республіка Болгарія)

Prokopenko O.V., Shkola V.Y., Shcherbachenko V.O. The shifting asset base and the rise of the new economy // Предприемачество. – 2014 (година ІІ). – № 1–2. – С. 6–11. (Республіка Болгарія)

Прокопенко О., Денисова И. Реализация принципов устойчивого развития в формировании и продвижении устойчивого туристского продукта // Устойчивое развитие. – 2014. – № 17 (март). – С. 5–9. – Режим доступу: http://www.sd-journal.org/sites/default/files/2014_march_17_0.pdf (Республіка Болгарія)


Стаття у закордонному виданні

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Институциональное обеспечение развития экономики космической деятельности // Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования: Материалы международной научно-практической конференции (Новополоцк, 23–24 октября 2014 г.). В двух частях / Под общей редакцией кандидата экономических наук, доцента И. В. Зеньковой. – Новополоцк: ПГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 32–36. (Республіка Білорусь)


Статті у фахових виданнях

Prokopenko O.V., Shkola V.Yu. Economic and organizational institutional grounds of the environmental management // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 3. – С. 197–205. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_3_197_205.pdf

Прокопенко О.В., Шипуліна Ю.С. Мотивація персоналу та інноваційна культура підприємства // Маркетинг: теорія і практика. – 2014. – № 21. – С. 134–142.

Prokopenko O.V., Shkola V.Y., Domashenko M.D., Prokopenko M.O. The theory and methods for investigation of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 182–191. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_4_182_191_0.pdf


Статті

Prokopenko O.V., Zhekov Zh. (Республіка Болгарія), Omelyanenko V.A. International dimension of technological aspect of space economy // Economic processes management. – ISSN 2311–6293, 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/2014_2_2/

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Аналіз основних складових стратегії формування національної інноваційної екосистеми // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького] (Серія : «Громадянське суспільство» Вип. 8). – Острог, ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2014. – С. 76–84.


Тези доповідей міжнародних конференцій

Prokopenko O., Cebula J. (Республіка Польща), Pimonenko T. Promotion of master's program «Environmental protection» for sustainable development // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VШІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 вересня 2014 р. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус». – C. 140–141. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B-7SyrIhVad6SGd2Y3NkMkdWNkU/view?pli=1

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Аналіз впливу стандартизації на розвиток та енергозбереження в космічній галузі // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10–12 грудня 2014 р. – Кременчук: КрНУ, ISSN 2310-4503, 2014. – С. 178-179.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Еволюційний підхід до аналізу національних інноваційних систем // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 – Сучасні технології в економіці та менеджменті. – НТУ "ХПИ", 2014. - С. 200. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S16/p200-p200.pdf

Прокопенко О.В., Божкова В.В. Мотивація діяльності науково-педагогічних працівників для досягнення цілей ВНЗ Організація діяльності випускової кафедри в умовах інтеграції освіти // Збірник матеріалів круглого столу у рамках VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», м. Київ, 25 вересня 2014 р. / Редакція Г.В. Онкович, А. Б. Кондрашихін, І. М. Мельникова, В. Є. Виноградова. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – С. 80–81.

Прокопенко О.В., Марочко С.С., Омельяненко В.А. Трансфер енергозберігаючих технологій в АПК // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 листопада 2014 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-1240 (Україна), ISBN 978-83-63649-68-5 (Республіка Польща), 2014. – С. 107–108.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Домашенко М.Д. Методичні підходи до вибору каналів розповсюдження реклами // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, ISBN 978-617-607-663-6, 2014. – С. 300–301.

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Юсупова М.Ф. Експортний потенціал аграрного сектору національної економіки // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-133Х (Україна), ISBN 978-83-63649-64-7 (Республіка Польща), 2014. – С. 34–35.

Прокопенко О.В., Мирчев А.Б. (Республіка Болгарія), Колева Д.И. (Республіка Болгарія) Информационный менеджмент предприятия: человеческий фактор и информационная культура // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 року: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978-83-63649-48-7 (Республіка Польща), 2014. – Т. 1. – С. 273–274.

Прокопенко О.В., Шипуліна Ю.С. Мотивація процесів формування і розвитку інноваційної культури // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 року: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978-83-63649-48-7 (Республіка Польща), 2014. – Т. 1. – С. 121–123. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2013-2014/2014-06-23/epsd2014_1.pdf

 

Керівництво написанням тез доповідей міжнародних конференцій (студенти АТГ і СумДУ)

Будзовска К. (Республіка Польща), Биленко В. (другий керівник – Лабащук М.С., Республіка Польща) Экономические убытки Польши в связи с политическими событиями в Украине в 2014 году // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 року: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978-83-63649-48-7 (Республіка Польща), 2014. – Т. 1. – С. 77–78.

Копчиньска П. (Республіка Польща), Вакарчук В.В. (другий керівник – Лабащук М.С., Республіка Польща) Анализ туристического бизнеса Украины и Российской федерации // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 року: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978-83-63649-48-7 (Республіка Польща), 2014. – Т. 1. – С. 89–97.