facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
"International Economic Relations"

en

News
SSU students' visit to Sumy Chamber of Commerce and Industry

At the end of November students of specialties "International Economics" and "International Economic Relations" Balatsky ASI FEM visited Sumy Chamber of Commerce and Industry.

Read more...
 
Участь у конференції «Польща-Україна: сусіди та партнери»

10 листопада студенти та викладачі кафедри економічної теорії взяли участь у науково-популярній конференції «Польща – Україна: сусіди та партнери», присвяченій дням Польщі в м. Суми, що відбулась у Конгрес-центрі СумДУ.

Read more...
 
Trading game for schoolchildren "International trade"

Lecturers from Economic Theory Department organized the world-famous international trading game on "International Trade" for students of the Minor Academy of Sciences.

Read more...
 

Глобальні економічні проблеми сучасності

Глобальні економічні проблеми сучасності

Мета дисципліни – засвоєння студентами сутності і причин виникнення глобальних економічних проблем у сучасному світі, основних шляхів вирішення економічних питань глобального характеру.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:
– розуміння сутності основних термінів та понять глобальної економіки;
– знання основних теорій глобальної економіки;
– навички регулювання глобальних економічних відносин;
– навички аналізу економічної, демографічної та продовольчої ситуацій глобального характеру;
– уміння використовувати одержані знання у глобальній діяльності України.

Регламент

Провідні викладачі:
к.е.н., старший викладач Мареха І.С.
к.т.н., професор Крачунов Х.А.