facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Школа Вікторія Юріївна

 
shkola    

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук («Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій», 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 28.04.2009, ДК №051203); доцент за кафедрою економічної теорії (23.12.2011, 12ДЦ №029559)

Посада: В.о. завідувача кафедри економічної теорії, доцент кафедри економічної теорії

Основні дисципліни: Мікроекономіка, Міжнародний бізнес, Інфраструктура світового товарного ринку, Глобальні економічні проблеми сучасності, Мікроекономіка та макроекономіка, Міжнародний менеджмент, Інвестиційний аналіз та бізнес-планування зовнішньо-економічних операцій

Наукові інтереси: cталий розвиток, менеджмент і маркетинг інновацій, управління інтелектуальним капіталом, управління відходами, управління безпекою соціально-економічних систем.

Сертифікат володіння іноземною мовою: ECL, Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2, 26.01.2018

 

Участь у виконанні НДР та грантів:
1) Фундаментальні теми:
1. «Еколого-економічні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу України» (№ 0103U000764), (2003–2005 рр.)

2. «Розробка фундаментальних економічних основ теорії розвитку» (№ 0103U007663) (2004–2005 р.)

3. «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем» (№ 0106U001939) (2006-2007 рр.)

4. "Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону" (№ 0212U006871) (2009-2012 рр.)

5. «Механізми реалізації соціально-економічного потенціалу дематеріалізації виробництва і споживання» (№ 0112U002698)

2) Держбюджетні теми:

1. «Управління екологічними ризиками інновацій у процесі переходу до сталого розвитку» (№ 0107U001142);

2. «Розробка наукових основ маркетингу інновацій» (№ 0109U001384);

3. «Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики» (№ДР 0115U000678) (2015-2017 рр.) – виконавець;

4. «Розроблення механізму впровадження екологічних інновацій» (№ 112U001378).

5. «Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні» (№ 0118U003571) (2018-2020 рр.) – відповідальний виконавець

3) Ініціативні теми:

1. «Проблеми економіки та управління розвитком підприємств в транзитивній економіці» (№ 0103U004592);

2. «Управління інноваційним розвитком підприємств в умовах формування інформаційної економіки» (№ 0105U009180);

3. «Розробка організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком суб’єктів господарської діяльності в умовах формування інформаційної економіки» (№ 0106U001934);

4. «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем» (№ 0109U008930);

5. «Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону» (№ 0109U007782);

6. «Методологія розвитку соціально-економічних систем у глобальному середовищі» (№ 0112U004470) (2012-2015 рр.);

7. "Фундаментальні основи управління сталим розвитком підприємства, території, суспільства" (№ 0113U007870)

8. "Методологія інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємництва" (номер державної реєстрації 0113U007871).

9. "Методологія забезпечення конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобальних трансформацій" (номер державної реєстрації 0115U004846). (2015-2018 рр.) - керівник

10. «Формування механізму просування продукції на ринку» №ДР 0112U008147

11. «Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій інноваційного прориву» (№ 0112U008148),

12. «Дослідження маркетингового середовища та інфраструктури промислових підприємств»» (№ 0112U008149)

13. «Методологія формування організаційно-економічного інструментарію забезпечення сталого розвитку» (2016-2017 рр.)

14. «Механізм управління знаннями в системі інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів» № ДР 0117U002255.

4) Гранти Президента України:

1. «Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування», виконаної в рамках гранту Президента України (№ 0107U004522);

2. «Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті концепції стійкого розвитку»  (№ 0111U004965)

3. «Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком», виконаної в рамках гранту Президента України (№0110U001879);

4. «Фундаментальні принципи управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем» (№0112U006839 Сотник І.М.);

5. «Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (№0116U007180);

6. "Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України"  (2017 р.) – відповідальний виконавець.

Гранти та стипендії: лауреат стипендії Кабінету Міністрів України (2014-2016)

Підготовка наукових кадрів:
Рожкова Євгенія (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), з 2013 р.
Щербаченко Вікторія (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), з 2013, захистилася 7 жовтня 2016 р.;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Телефон: (0542) 68-77-39

Публікації понад 250 друкованих праць в репозитарії СумДУ та в Google Scholar, ResearchGate, WoS, Scopus Author ID: 56437717100.

 

Публікації

 

                                         

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

Монографії

1. Школа В.Ю. Інноваційний розвиток підприємств на основі лізингу / Школа В.Ю. // Менеджмент та маркетинг інновацій: [монографія] ; за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга", 2004. - С. 479-488. (с. 616)

2. Школа В.Ю. Концептуальні підходи до визначення етапів життєвого циклу інноваційної продукції / Школа В.Ю. // Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: [монографія] ; за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга", 2005. – С. 99-110.

3. Школа В.Ю. Прогнозирование жизненного цикла инноваций как пособ минимизации риска инвестиционных вложений / Школа В.Ю. // Малая енергетика в системе обеспечения экономичкской безопасности государства: [монографія] ; под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2006. – С.188-195.

4. Школа В.Ю. Управління життєвим циклом інновацій / Школа В.Ю. // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: [монографія] ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", ISBN 966-680-298-8, 2006. – 728 с. – С. 260-293.

5. Школа В.Ю. Економіко-організаційні основи формування та розвитку галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів / В.Ю.Школа // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: [монографія]; за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С.485-505.

6. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу товарних інновацій / В.Ю.Школа // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : [монографія] ; за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД „Університетська книга", 2008. – С. 182–193.

7. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управління інноваційною діяльністю на основі прогнозування життєвого циклу екологічних інновації // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: [монографія] / [Андрєєва Н.М., Бараннік В.О., Бєлашов Є.В. та ін.] ; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. – Сімферополь, 2010. – 400с.

8. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій у системі управління бізнес-проектами // Маркетинг. Менеджмент. Інновації: [монографія] / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – С. 412-425.

9. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управление инновационной деятельностью на основе прогнозирования жизненного цикла экологических инноваций // Гармонизация соціально-экономического развития как магистральное направление повышения конкурентоспособности современного государства: [монография] / Прокопенко О.В., Школа В.Ю.; под ред. Емельянова С.Г., Минаковой И.В. – Орёл: АПЛИТ, 2011. – С.181-198.

10. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Менеджмент інновацій у галузі вторинної переробки нафтових відходів: [монографія] // Проблеми і перспективи ринково орієнтованого управління інноваційним розвитком / За заг. ред. С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С. 623-636.

11. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Роль інтелектуального капіталу у забезпеченні розвитку інноваційної соціально-економічної системи // Соціально-еконгомічна мотивація інноваційного розвитку регіону / за заг. ред. моногр. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 76-80.

12. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Касьяненко Т.В., Касьяненко В.О. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком. // Соціально-еконгомічна мотивація інноваційного розвитку регіону / за заг. ред. моногр. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 14-40.

13. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Рівні управління інтелектуальним капіталом // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред.. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. - С. 235-242.

 

Статті

1. Школа В.Ю. Інноваційний розвиток підприємства в кризових умовах на основі лізингу // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми, 2004. – №5 (64). – С. 174-180.

2. Школа В.Ю. Рецензія на навч. посібник Зозульова В.А. "Сегментування ринку", 2003: критична стаття / Школа В.Ю. // NOVAКНИГА: Критико-бібліографічний журнал. – Суми: ТОВ "ВТД "Університетська книга", 2003. – № 11-12. – С. 21.

3. Школа В.Ю. Концептуальні підходи до визначення життєвого циклу інноваційної продукції та його етапів / Школа В.Ю. // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробниц­т­ва. – Суми: Університетська книга. Вип. 3'2004. – С. 227-235.

4. Школа В.Ю. Проблеми управління та прогнозування життєвого циклу екологічно чистої інноваційної продукції // Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції (ЕП-2005): Матеріали четвертої міжнародної наук.-практ. конф. (24-27 травня 2005 р., Суми, Україна) / Сумський національний аграрний університет. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – С. 126-128.

5. Школа В.Ю. Методологічні підходи до прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції // Управління розвитком: збірник наукових статей. – Харків: вид. ХНЕУ, 2005. – С. 84-85.

6. Школа В.Ю. Роль та місце прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції в обґрунтуванні інноваційних процесів // Вісник Сумського державного університету. – 2005. – №10 (82). – С.160-167.

7. Школа В.Ю. Методологічні засади прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції // Технологи XXІ века: Сборник научных статей по материалам 12-й международной научно-практической конференции в 2-х томах. Том 2./ Под ред. д.т.н., проф. Захарова Н.В. – Сумы: СНАУ, 2005. – 167 с. ­– С.99-103.

8. Школа В.Ю. Особливості та проблеми прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – №7(91). – С. 37–44.

9. Школа В.Ю. Життєвий цикл інновацій та його основні етапи // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – №1 (85). – С.196-203.

10. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інновацій у забезпеченні економічної безпеки підприємства // Технологи XXІ века: Сборник научных статей по материалам 13-й международной научно-практической конференции. / Под ред. д.т.н., проф. Захарова Н.В. – Сумы: СНАУ, 2006. – 323 с. ­– С.210-218.

11. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції в масштабах регіону // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробниц­т­ва. – Суми: Університетська книга. – 2007. – № 4 – С. 77-84.

12. Школа В.Ю. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – С. 150-158.

13. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Хворост О.О. Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій у системі міжнародного маркетингу // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 3 (42). – Т. 2. – С. 127–140.

14. Хворост О.О., Школа В.Ю, Іванова Т.І. Міжнародні економіко-правові аспекти використання інтелектуальної власності // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4 (44). – Т. 2. – С.274-280.

15. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Життєвий і кастомізаційний цикли інновацій в системі управління еколого-економічною безпекою. // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2010. – № 6 (76). – С. 54-67.

16. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Наукові підходи до трактування поняття і визначення етапів життєвого циклу інновацій. // Економічні інновації. – 2010. – Випуск 41. – Одеса, 2010– С. 213-223

17. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Проблеми та перспективи розвитку вторинної переробки нафтовідходів. // Збірник наукових праць «Економічний простір». – С. 121-128.

18. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Обґрунтування інвестиційних проектів на основі прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій. // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3 (48). – Т. 2. – С. 136-146.

19. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств. // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2010. – № 1. – С. 127–131.

20. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Перспективы развития вторичной переработки нефтеотходов в Украине и России: региональный аспект. // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов – 2: Материалы и доклады II Международной научной конференции (Самара, 6-8 апреля 2011 г.). Т. 2. / Под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Самарский государственный университет: НП «Институт анализа экономики города и региона»: Издательство «Глагол», 2011. – стр. 147-158.

21. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Інтелектуальний капітал як базис національної економічної системи // Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. пр. Серія: Економіка та управління / ред. кол.: В.К. Мамутов, О.І. Амоша, А.Я. Берсуцький, та ін.; гол. ред. Я.Г. Берсуцький. – Донецьк: ДонУЕП, 2011. – № 2. – С. 31-36

22. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Еколого-економічні засади вторинної переробки нафтовідходів // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1. – С. 281-284.

23. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи Менеджмент і маркетинг інновацій. – Суми, 2011. – №3. – Т.1. – С. 72-78.

24. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Удосконалення методичних підходів до бюджетного регулювання на державному та місцевому рівнях // Менеджмент і маркетинг інновацій. – Суми, 2011. – №3. – Т.2. – С. 28-33.

25. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Концептуальні засади державного регулювання міграційних процесів на основі макроекономічного прогнозування // Менеджмент і маркетинг інновацій. – Суми, 2011. – №4. – С. 237-241.

26. Школа В.Ю., Касьяненко Т.В. Перспективи інноваційних перетворень у державі та регіоні в контексті сталого розвитку // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3. – Т.3. – С. 166-172.

27. Школа В., Касьяненко Т. Управление инновационным развитием предприятий на основе эффективности его направлений и вариантов // Устойчивое развитие. – 2012. – выпуск 3 – апрель 2012. – С. 136-141.

28. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Економічні основи макроекономічного регулювання екологічно спрямованого інноваційного розвитку // Регіональний збірник наукових праць «Прометей». – 2012. – № 2 (38). – С. 106-109.

29. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 3. – С. 26-31.

30. Школа В.Ю., Прокопенко О.В. Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2012 – № 4. – С. 337-346.

31. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Усовершенствование теоретико-методических подходов к управлению интеллектуальным капиталом на разных уровнях // Проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности – 2: материалы и доклады ІІ международной студенческой научно-практической конференции (Самара, 13-14 мая 2011 г.) / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Глагол», 2011. – С. 270-274.

32. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Научные подходы к прогнозированию миграционных процессов // Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 4 (4). – С.18-23. (4-й номер журнала "Основы экономики, управления и права" http://institutanaliza.ru/).

 

Підручники та навчальні посібники

1. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку // Маркетинг: бакалаврський курс: [навчальний посібник] ; за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – С. 66-192. (976 с.)

2. Прокопенко О.В., Сотнік І.М., Божкова В.В., Школа В.Ю. Облік фінансової та господарської діяльності підприємства // Економіка підприємства : [навчальний посібник] ; за загальною редакцією д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – С. 318-334.

3. Прокопенко О.В., Дегтяренко О.О., Школа В.Ю. Інфраструктура товарного ринку // Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 63-101.

4. Інфраструктура товарного ринку: [навчальний посібник] / Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. – К.: Центр учбової літератури, Гриф "Рекомендовано МОН України", лист № 1.4/18-814 від 28.09.06, ISBN 996-680-189-2, 2007. – 296 с.

5. Інфраструктура товарного ринку / [Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М.] // Маркетинг: бакалаврський курс: [навчальний посібник] ; за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – С. 109-234.

6. Школа В.Ю. Прокопенко О.В. Результати фінансової діяльності. // Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 367-378.

 

Методичні вказівки

1. Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, ОДЗ, контрольних, курсових і дипломних робіт) / Укладачі: О.А. Біловодська, В.Ю. Школа. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 21 с.

2. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов'язкових домашніх завдань з курсу "Інфраструктура товарного ринку" для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 6.050108 "Маркетинг" денної форми навчання / Укладачі: О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 93 с.

3. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу "Інфраструктура товарного ринку" для студентів заочного факультету зі спеціальності 6.050100 заочної форми навчання / Укладачі: Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 100 с.

4. Конспект лекцій з курсу «Митна справа» / Укладачі: О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа. – Суми: Вид-во СУмДУ, 2007. – 94 с.

5. Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, ОДЗ, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська, В.Ю. Школа. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 31 с.

6. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з курсу "Економічна діагностика" (для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» денної форми навчання) / Укладачі: О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 64 с.

7. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов'язкових домашніх завдань та самостійної роботи з курсу "Економічна діагностика" (для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання) / Укладачі: О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 73 с.

8. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Кліменко О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Національна економіка» для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси» денної форми навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 19 с.

9. Брюханов М.В., Школа В.Ю. Методичні вказівки до вивчення макроекономічних моделей курсу «Національна економіка» / укладачі: М. В. Брюханов, В. Ю. Школа. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 88 с.

 

Тези доповідей

1. Гриненко И.А., Школа В. Конкуренция и монопилия: модели соврменного рынка // Тезисы докладов научно-тхнической конференции репоавателей, сотрудников и студентов. – Сумы: СумГУ, 1998. – С. 176.

2. Бондаренко В.Ф., Школа В.Ю. Макроэкономический анализ налоговой системы Укрины. // Тезисы докладов научно-тхнической конференции репоавателей, сотрудников и студентов экономического факульета (19-23 апреля). – Сумы: СумГУ, 1999. – С. 3-4.

3. Бондаренко В.Ф., Школа В.Ю. Проблемы перестройки налоговой системы Украины. // Научно-техниеская конференция преподавателей, экономического факульета (17-27 апреля). – Сумы: СумГУ, 2000. – С. 32-34.

4. Школа В.Ю. Стратегія управління інноваційними процесами в ринкових умовах // Екологічний менеджмент в загальній системі управління: Третя щорічна Всеукраїнська наукова конференція (23 квітня 2003 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2003. – С. 114-116.

5. Школа В.Ю. Життєвий цикл інновацій і управління інноваційним процесом // Научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента (15-25 апреля). Тезисы докладов. – Сумы, СумГУ. – 2003. – С. 43.

6. Школа В.Ю. Обоснование необходимости прогнозирования жизненного цикла инноваций // Міжнародної науково-практична конференція "Кулішеві читання". – Могильов, 2003.

7. Школа В.Ю. Оптимізація управління життєвим циклом інноваційної продукції // Екологічний менеджмент в загальній системі управління: Четверта щорічна Всеукраїнська наукова конференція. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – С. 106-109.

8. Школа В.Ю. Роль управління життєвим циклом інновацій у підвищені їх економічної ефективності // Научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента (13-23 апреля). Тезисы докладов. – Сумы, СумГУ. – 2004. – С. 62.

9. Школа В.Ю. Роль науково-дослідної інфраструктури в управлінні життєвим циклом природних інновацій // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічні проблеми сталого розвитку Українського суспільства", 13 травня 2004 р. – Мелітополь: НКП ГУ "ЗІДМУ", 2004. – С. 139-140.

10. Школа В.Ю. Оптимізація прогнозування та планування життєвого циклу інноваційної продукції у підвищенні їх економічної ефективності // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту (18-29 квітня 2005 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – С. 154-155.

11. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції як ефективний інструмент планування товарної політики підприємства // V Міжвузівська наукова конференція молодих вчених "Наука й вища освіта в третьому тисячолітті", 2005 р. – Мелітополь: НКП ГУ "ЗІДМУ", 2005.

12. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції на промисловому підприємстві // Економіка і управління у промисловості: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка присвячена 70-річчю факультету економіки і менеджменту Національної металургійної академії України. Том 1. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 103-105.

13. Школа В.Ю. Проблеми визначення життєвого циклу екологічної інновації та його етапів // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІ; / Редкол.: А.Г. Шапар (голов. ред.) та ін. – Дніпропетровськ, 2005. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 29-31.

14. Школа В.Ю. Планування фінансової політики підприємства на засадах прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції // Проблемы развития финансовой системы Украины: Сб. трудов международной науч.-практ. конференции аспирантов и студентов 22-26 марта 2005 г. – Симферополь: Изд. МОО «Центр Стабилизации», 2005. – С. 264.

15. Школа В.Ю. Проблеми прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції // ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації" – м. Тернопіль, 2005 – С.328-330.

16. Школа В.Ю. Особливості прогнозування та планування життєвого циклу інноваційної продукції // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту (20-29 квітня 2006) "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні: Том 2. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – С

17. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інновації у обгрунтуванні інноваційних процесів на підприємстві // Проблемы развития финансовой системы Украины: Сб. трудов ІІ международной науч.-практ. конференции аспирантов и студентов 15-17 марта 2006 г.– Симферополь: Изд. МОО «Центр Стабилизации», 2006 – С. 252.

18. Школа В.Ю. Прогнозування тенденцій попиту на інноваційну продукцію промислового підприємства // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених "Технологія-2006", 13-14 квітня 2006 р. – Сєвєродонецьк, 2006. – С.73.

19. Школа В.Ю. Прогнозування попиту на інновації для формування стратегії розвитку держави // Збірник матеріалів Третьої міжнародної конференції 22-24 червня 2006 року "Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними", Т. 1. – Суми, 2006. – С. 36-38

20. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу регенерованих масел та мастильних матеріалів // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту (17-25 квітня 2007 р.) "Економічні проблеми сталого розвитку", Том 2. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С. 172–173

21. Школа В.Ю., Буднік Т.В. Аналіз методичних підходів до оцінки рекламних заходів. / Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту (17-25 квітня 2007 р.) "Економічні проблеми сталого розвитку", Том 2. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С. 122–123

22. Школа В.Ю. Прогнозування попиту на регенеровані моторні масла та мастильні матеріали на ринку Сумської області. // Збірник тез доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». – Суми, 2007. – С. 170-172.

23. Школа В.Ю. Методика прогнозування життєвого циклу різних типів екологічних інновацій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті», 15-16 травня 2008 року, том ІІІ, Частина ІІІ. – Донецк, 2008. – С. 219.

24. Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інновації у обґрунтуванні екологічно спрямованих бізнес-проектів. // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту (21-25 квітня 2008 р.) "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського держаного університету: Том 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 82–83.

25. Школа В.Ю., Бегменко И.Л. Самомотивация как фактор эфективности управления маркетинговой деятельностью. // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту (21-25 квітня 2008 р.) "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського держаного університету: Том 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 63.

26. Школа В.Ю., Буднік Т.В. Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності рекламної діяльності підприємств малого бізнесу // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту (21-25 квітня 2008 р.) "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського держаного університету: Том 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 35-36.

27. Школа В.Ю. Економічні аспекти екологізації інноваційної діяльності / В.Ю.Школа // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 вер. 2008 р. : тези доп. – Суми: ВВП «Мрія – 1» ЛТД, 2008. – С.82–83.

28. Школа В.Ю. Еколого-економічні передумови інноваційної діяльності у галузі вторинної переробки нафтовідходів // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: міжнар. наук.-практ. конф., 01-03 жовт. 2009 р. : тези доп. – Суми: ВВП «Мрія – 1» ЛТД, 2009. – С. 226-228.

29. Школа В.Ю., Доля Ю.А. Ціноутворення у рекламній діяльності // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.) : Частина 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 32–33.

30. Школа В.Ю., Росохата А.С. Соціальний маркетинг як фактор антикризової політики в Україні // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.) : Ч. 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 38–39.

31. Школа В.Ю., Колодка А.В. Особенности восприятия рекламы // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.) : Ч. 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 42–43.

32. Школа В.Ю., Хабовська К.О. Бенчмаркетинг як напрямок ринкових дослыджень // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.) : Ч. 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 82.

33. Школа В.Ю., Прокопенко О.В. Методика оцінки екологічно орієнтованого інновавційно-інвестиційного проекту на аналітично-пошуковому етапі // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.) : Частина 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 89–90.

34. Школа В.Ю., Загорулько С.О. Екологічний маркетинг у системі олімпійського спорту // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.) : Частина 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 91–92.

35. Школа В.Ю., Сюй Сяо чжи. Экологизация энергетического комплекса Китая: маркетинговый подход // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: міжнар. наук.-практ. конф., 01-03 жовт. 2009 р. : тези доп. – Суми: ВВП «Мрія – 1» ЛТД, 2009. – С. 278-280.

36. Школа В.Ю. Проблема нафтовідходів в Україні та у світі. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 153-154.

37. Школа В.Ю., Аксьонова С.Ю. Природа та наслідки тіньової економіки в різних типах економічних систем. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 173.

38. Школа В.Ю., Іваницький І.Ю. Оцінка конкурентоспроможності країн. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 174–175.

40. Школа В.Ю., Клюка У.В. Грошово-кредитна політика України в період кризи. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 176–177.

41. Школа В.Ю., Ярмакович Н.Л. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 208-209.

42. Школа В.Ю., Босик А.В. Підприємництво та його роль в економіці. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 210.

43. Школа В.Ю., Власенко Є.М. Дефіцит бюджету: сутність та проблеми розвитку. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 211.

44. Школа В.Ю., Лісниченко Є. Г. Гірничо-металургійний комплекс України: стан та проблеми розвитку. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 212-213.

45. Школа В.Ю., Феденко Н.О. Формування інноваційного потенціалу країни. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 3–4.

46. Школа В.Ю., Маланухо Т. Проблеми конкурентоспроможності банківського сектора України. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 5–6.

47. Школа В.Ю., Харитоненко І. В. Уніфікація правового та економічного визначення кредиту. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 7-8.

48. Школа В.Ю., Остапенко І. Передумови безробіття та шляхи його подолання. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 9-10.

49. Школа В.Ю., Долгодуш А.І. Імідж як фактор формування конкурентоспроможності фірми. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 64-65.

50. Школа В.Ю., Майковська Ю.М. Прихована реклама: соціально-психологічний аспект. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 71.

51. Школа В.Ю., Петров Р.А. Соціальна реклама як інструмент впливу на населення. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 74.

52. Школа В.Ю., Феденко Н.О. Управління інноваційним процесом на підприємстві. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 77-78.

53. Школа В.Ю., Гайдабрус Н. Анализ развития социальной рекламы в Украине на примере наружной рекламы. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 126-127.

54. Школа В.Ю., Горова В.М. Екологічний маркетинг як концепція ведення бізнесу. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 149-150.

55. Школа В.Ю., Жолудєва А.М. Створення ефективної комунікації (на прикладі служби з доставки квітів у м. Суми). // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (19-23 квітня 2010 р.), присвяченої Дню науки в Україні: Частина 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 140-141.

56. Школа В.Ю., Кулик Л.А. Екологічне маркування як один із інструментів екологічного маркетингу. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 3. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 144.

57. Школа В.Ю., Сюй Сяочжи. Стратегия реформирования энергетического сектора в Китае. // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-7 травня 2010 р. / редкол.: О.В. Прокопенко та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 271-273.

58. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Формування стратегій інноваційного розвитку регіону на основі прогнозування соціально-економічних змін. // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-7 травня 2010 р. / редкол.: О.В. Прокопенко та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 238-239.

59. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Удосконалення підготовки бакалаврів зі спеціальності «Міжнародна економіка»: регіональний аспект. // Методи удосконалення фундаментальної освіти в школах і вузах [Текст]: матеріали ХV міжнар. наук.-метод. конф., Севастополь, 20-24 верес. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. техн. ун-т [та ін.; редкол.: Обжерін Ю.Е. (співголова) та ін.; наук. ред. Хрустальов О.Ф.]. – Севастополь: [Вид-во СевНТУ], 2010. – С. 123-125.

60. Школа В.Ю. Удосконалення науково-методичних підходів до прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій. // Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2010. – С. 220-221.

61. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Формування стратегії розвитку регіону на основі вторинної переробки нафтовідходів. // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 20-22 жовтня 2010 р. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – С. 420-421.

62. Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Перспективи підготовки в СумДУ фахівців з міжнародної економіки. // Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Текст]: матеріали науково-практичної конф., м. Суми, 6-7 жовтня 2010 р. / редкол.: О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 179-182.

63. Школа В.Ю., Шевченко О.Ю. Переваги та недоліки болонського процесу. // Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Текст]: матеріали науково-практичної конф., м. Суми, 6-7 жовтня 2010 р. / редкол.: О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 131-133

64. Школа В.Ю, Щербаченко В.О. Інтелектуальний капітал як основа інноваційної економічної системи // Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття: матеріали V Міжнародної студ. конф., 14-15 квіт. 2011 р. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, Т.2. – 2011. – С. 262-263.

65. Школа В.Ю., Ейвазова Я.Б. Контролінг та його роль в управлінні банком на сучасному етапі. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 46.

66. Школа В.Ю., Рєзнік В.С. Еколого-економічні проблеми регіону. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 47.

67. Школа В.Ю, Концевая Д.С. Світове господарство: сутність та особливості розвитку на сучасному етапі. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 34.

68. Школа В.Ю., Шокаленко О.В. Проблеми та перспективи застосування контролінгу на підприємствах. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 48.

69. Школа В.Ю. Потенціал національної економіки: сутність, види та складові. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 43.

70. Школа В.Ю., Шпилька О.В. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 33.

71. Школа В.Ю., Симоненко С.М. Сучасні механізми регіонального розвитку України. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 44-45.

72. Школа В.Ю., Остапенко Є.В. Транснаціональні корпорації та їх роль у системі світового господарства. // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої Дню науки в Україні: 18-22 квіт. 2011: Ч. 4. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 31-33.

73. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Визначення ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конф., м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян – Суми: СумДУ, 2011. – Т. 2. – С. 103-105.

74. Школа В.Ю., Кліменко О.В. Удосконалення механізму інвестування АПК України. // Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 травня 2011 р.) / Відп. ред. Т.В. Божидарнік. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – С. 261-262.

75. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Оцінка інтелектуального капіталу в національній економіці. // Капіталізація підприємств та фінансових організацій:теорія і практика: тези доп. І повідом. Між нар. наук.-практ. Конф. (Донецьк, 27 трав. 2011 р.) / НАН України, Ін-т економіки промисловості; редкол.: І.П. Булєєв (відп. Ред..) та ін.. – Донецьк, 2011. – С.174-175.

76. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Удосконалення методичного підходу до оцінки інтелектуального капіталу // Збірник тез доповідей П'ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». – Суми, 2011. – С. 177-179.

77. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Моделювання інноваційних економічних систем // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні розробки науки і техніки-2011». Вип. 18. Економічні науки – Перемишль: Наука і студія, 2011. – С. 14-18.

78. Школа В.Ю., Барикіна Т.І. Перспективи розвитку вітроенергетики в України // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т. 8. – С. 116-117.

79. Школа В.Ю., Беспала Ю. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.8 – С. 83-84.

80. Школа В.Ю., Буланда О.С. Національна політика в лісовому господарстві у контексті глобальних екологічних загроз // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.8 – С. 117-118.

81. Школа В.Ю., Германчук І. Кредитні відносини та їх роль у розвитку національної економіки // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.8 – С. 119.

82. Школа В.Ю., Гиренко І.С. Проблеми інноваційного розвитку економіки України // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.8 – С. 120.

83. Школа В.Ю., Доля Є.В. Проблеми розвитку залізничного транспорту України // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. Т.8 – С. 121.

84. Школа В.Ю., Манзюк А. Формування національної економічної моделі України // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.8 – С. 122.

85. Школа В.Ю., Сокур А.О. Інноваційний розвиток АПК України // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.8 – С. 125-126.

86. Школа В.Ю., Мартиненко Ю.С. Роль стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності підприємств // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.8 – С. 123-124.

87. Школа В.Ю. Економічний потенціал регіону та його складові // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 165-166.

88. Школа В.Ю., Барикіна Т. І., Пересадько Г.О. Роль держави у забезпеченні розвитку машинобудування в Україні // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 22-24 червня 2012 р.) / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – С. 150.

89. Школа В.Ю., Германчук І.В., Пересадько Г.О. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19-21 червня 2012 р.) / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – С. 136-138.

90. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Удосконалення методичних підходів до прогнозування міграційних процесів // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (27-29 вересня 2012 р.). – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 292–295.

91. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу в умовах посилення світових глобалізаційних процесів // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 19-20 травня 2012 р.). ІІ частина/ Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2012. – С. 217-220.

92. Школа В.Ю., Пересадько Г.О., Шкарупа О.В. Маркетингове управління банком // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Збірник тез доп. VII Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 24-25 травня 2012). Т.2./ За ред. А.О. Єпіфанова, С.М. Козьменко, М.І. Макаренко та ін. – Суми: ДВНЗ «УАБС», 2012. – С. 149–150.

93. Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Использование инструментов Интернет-маркетинга компаниями в современных условиях // Экономика и управление: современное положение: материалы IV международной молодежной научной конференций (РФ, Самара, 22-23 ноября 2012 г.) .) / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Глагол», 2012.

94. Школа В.Ю., Щербаченко В.О., Пересадько Г.О. Дослідження особливостей українського ринку інтернет-реклами // Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: тези доп. VI науково-практичної конференції (Київ, 16 листопада 2012 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 159-161.

 

Автореферат дисертації

Школа В.Ю. Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій. – Автореферат ... канд. екон. наук: 08.00.06. – 2008. – Суми. – 20 с.

 

Дисертація

Школа В.Ю. Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій. – Дис... к.е.н.: 08.00.06. – Суми, 2008. – 230 с.