facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
"International Economic Relations"

en

News
SSU students' visit to Sumy Chamber of Commerce and Industry

At the end of November students of specialties "International Economics" and "International Economic Relations" Balatsky ASI FEM visited Sumy Chamber of Commerce and Industry.

Read more...
 
Участь у конференції «Польща-Україна: сусіди та партнери»

10 листопада студенти та викладачі кафедри економічної теорії взяли участь у науково-популярній конференції «Польща – Україна: сусіди та партнери», присвяченій дням Польщі в м. Суми, що відбулась у Конгрес-центрі СумДУ.

Read more...
 
Trading game for schoolchildren "International trade"

Lecturers from Economic Theory Department organized the world-famous international trading game on "International Trade" for students of the Minor Academy of Sciences.

Read more...
 

Економіка

ЕКОНОМІКА

Мета дисципліни − формування у студентів системи базових знань щодо основних законів і категорій економічної науки, закономірностей функціонування та розвитку сучасної економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:
- розуміння сутності економічних понять і категорій, що розкривають зміст механізму функціонування та розвитку сучасної економіки;
- уміння давати аргументовану характеристику та аналізувати економічні явища та процеси, оперуючи відповідними категоріями й поняттями;
- навички аналізу основних економічних показників та методів їх розрахунку.

Регламент

Провідний викладач: к.е.н., асистент Курбатова Т.О.