facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Візит студентів СумДУ до Сумської торгово-промислової палати

Наприкінці листопада для студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» ННІ ФЕМ ім. Балацького організовано екскурсійний візит до Сумської торгово-промислової палати.

Детальніше...
 
Участь у конференції «Польща-Україна: сусіди та партнери»

10 листопада студенти та викладачі кафедри економічної теорії взяли участь у науково-популярній конференції «Польща – Україна: сусіди та партнери», присвяченій дням Польщі в м. Суми, що відбулась у Конгрес-центрі СумДУ.

Детальніше...
 
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 

Prokopenko_2016

Навчальні посібники за кордоном


1.    Prokopenko O.V., Ossik Yu.I. Green marketing : Workbook. –  Karaganda: KarSU publ., ISBN 978-9965-859-26-7, 2016. – 111 p. (Республіка Казахстан)
2.    Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг : учеб пособие для студ. экон. спец. вузов / Ю.И. Осик, З.Н. Бо-рбасова, О.В. Прокопенко, В.З. – Караганда : Изд-во КарГУ, 2016. – 155 с. (Республіка Казахстан)
3.    Прокопенко О.В., Осик Ю.И. Экологический маркетинг : Практикум. – Караганда: Изд-во КарГУ, ISBN 978-9965-07-984-9, 2016. – 123 с. (Республіка Казахстан)
4.    Прокопенко О.В., Осик Ю.И. Экологиялық маркетинг : Практикум. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, ISBN 978-9965-39-527-7, 2016. – 112 бет. (Республіка Казахстан)

Монографія за кордоном


1.    Маркетинг образовательных услуг : монография / Прокопенко О.В., Божкова В.В., Геворгян С.А. и др.; под общ. ред. д-ра экон наук, профессора О.В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», ISBN 978-83-63649-52-4, 2016. – 168 с. (Республіка Польща)
Статті у фаховому виданні, що реферується базою Web of Science
2.    Prokopenko O.V., Zięba K.K. (Республіка Польща), Olma S.M. (Республіка Польща) Efficient and effective management of knowledge of seniors as an element of organization development // Marketing and Innovation Management. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2016. – № 2. – С. 181–187.
3.    Prokopenko O.V., Bozhkova V.V., Romanyuk Ya.S. Modern Internet platforms in the field of logistic services in the Republic of Poland and Ukraine // Marketing and Innovation Management. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2016. – № 3. – С. 54–65.

Статті у закордонних фахових виданнях


1.    Prokopenko O., Marekha I. Framing Ecological Values in the Global Nature Resource Economics [Internet source] // MIND. – 2016. – № 1(Республика Польща)
2.    Prokopenko O., Troian M. Involment of an Enterprise-Consumer in the Decision-Making Process: Approaches, Factors and Structure of Formation [Internet source] // International Marketing and Management of Innovations. – ISSN 2451-1668, 2016. – № 1.
3.    Shkola V., ProkopenkoO., ShcherbachenkoV. Paradigm of the intellectual capital estimation at the microlevel // Beskidzkie Dziedzictwo. – ISBN 978-83-62092-36-9, 2016. – № 5 / red. S. Cader, S. Ciupka, Kraków-Łodygowice. – P. __–__. (Рес-публіка Польща)

Тези доповідей міжнародних конференцій


1.    Prokopenko O. V., Klier Z. (Держава Ізраїль), Pimonenko T.V. Solar Collectors for Heating the Households in Ukraine: Features and Barriers // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-ренції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978–83–63649–88–3 (Республіка Польща), 2016. – Т. 1. – С. 105–107.
2.    Prokopenko O.V., Bozhkova V.V., Chayen S. (Держава Ізраїль) The necessity of development of peace marketing conception under modern conditions // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-133Х (Україна), ISBN 978-83-63649-80-7 (Республіка Польща), 2016. – С. 16–18.
3.    Прокопенко О.В., Омельяненко В.О. Аналіз напрямів підвищення технологічної ефективності економіки // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х.: ХНАДУ. – Т. 1. – С. 270–272.
4.    Прокопенко О.В., Омельяненко В.О. Трансфер технологій як фактор економічної безпеки (національний і міжнаро-дний вимір) // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення : зб. наук. праць за мате-ріалами міжнар. наук.-практ. семін., 21-22 жовт. 2016 р., Київ / наук. ред. С. О. Лук’яненко, Г. В. Крамарев. – К. : «МП Леся», 2016. – С. 38–44.
5.    Прокопенко О.В., Фесенко Л.Ю., Романюк Я.С. Стратегічні вектори промоції міста Суми // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 17 березня 2016 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-1240 (Україна), ISBN 978-83-63649-84-5 (Республіка Польща), 2016. – Т. 1. – С. 69–71.

Керівництво написанням тез доповіді міжнародної конференції

-    Кочубей О. В. Перспективи розвитку startup проектів в Україні // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 року / за заг. ред. О.В. Проко-пенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-133Х (Україна), ISBN 978-83-63649-80-7 (Республіка Польща), 2016. – С. 77–79.
Керівництво написанням тез доповіді конференції
-    Місечко О. Значення малого підприємства в ринковій економіці // Перший крок у науку : матеріали VIII студентсь-кої конференції (м. Суми, 11 грудня 2016 року). – Суми: Сумський державний університет. – 2016. – С. 209.

Навчальні посібники за кордоном

1.        Prokopenko O.V., Ossik Yu.I. Green marketing : Workbook. –  Karaganda: KarSU publ., ISBN 978-9965-859-26-7, 2016. – 111 p. (Республіка Казахстан)

2.        Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг : учеб пособие для студ. экон. спец. вузов / Ю.И. Осик, З.Н. Борбасова, О.В. Прокопенко, В.З. – Караганда : Изд-во КарГУ, 2016. – 155 с. (Республіка Казахстан)

3.        Прокопенко О.В., Осик Ю.И. Экологический маркетинг : Практикум. – Караганда: Изд-во КарГУ, ISBN 978-9965-07-984-9, 2016. – 123 с. (Республіка Казахстан)

4.        Прокопенко О.В., Осик Ю.И. Экологиялық маркетинг : Практикум. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, ISBN 978-9965-39-527-7, 2016. – 112 бет. (Республіка Казахстан)

Монографія за кордоном

5.        Маркетинг образовательных услуг : монография / Прокопенко О.В., Божкова В.В., Геворгян С.А. и др.; под общ. ред. д-ра экон наук, профессора О.В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», ISBN 978-83-63649-52-4, 2016. – 168 с. (Республіка Польща)

Статті у фаховому виданні, що реферується базоюWeb of Science

6.        Prokopenko O.V., Zięba K.K. (Республіка Польща), Olma S.M. (Республіка Польща) Efficient and effective management of knowledge of seniors as an element of organization development // Marketing and Innovation Management. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2016. – № 2. – С. 181187. – Access mode: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_2_181_187.pdf

7.        Prokopenko O.V., Bozhkova V.V., Romanyuk Ya.S. Modern Internet platforms in the field of logistic services in the Republic of Poland and Ukraine // Marketing and Innovation Management. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2016. – № 3. – С. 54–65. – Access mode: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2016/3/54-65

Статті у закордонних фахових виданнях

8.        Prokopenko O., Marekha I. Framing Ecological Values in the Global Nature Resource Economics [Internet source] // MIND. – 2016. – № 1. – Access mode: https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-16/framing_ecological_values_in_the_global_natural_resource_economics.pdf (Республика Польща)

9.        Prokopenko O., Troian M. Involment of an Enterprise-Consumer in the Decision-Making Process: Approaches, Factors and Structure of Formation [Internet source] // International Marketing and Management of Innovations. – ISSN 2451-1668, 2016. – № 1. – Access mode: http://immi.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2016/02/prokopenko_2.pdf (Республика Польща)

10.     Shkola V., ProkopenkoO., ShcherbachenkoV. Paradigm of the intellectual capital estimation at the microlevel // Beskidzkie Dziedzictwo. – ISBN 978-83-62092-36-9, 2016. – № 5 / red. S. Cader, S. Ciupka, Kraków-Łodygowice. – P. __–__. (Республіка Польща)

Тези доповідей міжнародних конференцій

11.     Prokopenko O. V., Klier Z. (Держава Ізраїль), Pimonenko T.V. Solar Collectors for Heating the Households in Ukraine: Features and Barriers // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978–83–63649–88–3 (Республіка Польща), 2016. – Т. 1. – С. 105–107.

12.     Prokopenko O.V., Bozhkova V.V., Chayen S. (Держава Ізраїль) The necessity of development of peace marketing conception under modern conditions // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-133Х (Україна), ISBN 978-83-63649-80-7 (Республіка Польща), 2016. – С. 1618.

13.     Прокопенко О.В., Омельяненко В.О. Аналіз напрямів підвищення технологічної ефективності економіки // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х.: ХНАДУ. – Т. 1. – С. 270–272.

14.     Прокопенко О.В., Омельяненко В.О. Трансфер технологій як фактор економічної безпеки (національний і міжнародний вимір) // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. семін., 21-22 жовт. 2016 р., Київ / наук. ред. С. О. Лук’яненко, Г. В. Крамарев. – К. : «МП Леся», 2016. – С. 38–44.

15.     Прокопенко О.В., Фесенко Л.Ю., Романюк Я.С. Стратегічні вектори промоції міста Суми // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 17 березня 2016 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-1240 (Україна), ISBN 978-83-63649-84-5 (Республіка Польща), 2016. – Т. 1. – С. 69–71.

Керівництво написанням тез доповіді міжнародної конференції

-            Кочубей О. В. Перспективи розвитку startup проектів в Україні // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-133Х (Україна), ISBN 978-83-63649-80-7 (Республіка Польща), 2016. – С. 7779.

Керівництво написанням тез доповіді конференції

Місечко О. Значення малого підприємства в ринковій економіці // Перший крок у науку : матеріали VIII студентської конференції (м. Суми, 11 грудня 2016 року). – Суми: Сумський державний університет. – 2016. – С. 209. – Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2016/2016_v_9tsv.pdf