facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Троян Марія Юріївна

 

troyan

     

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: Заступник завідувача кафедри з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовником кадрів, доцент кафедри економічної теорії

Основні дисципліни: Макроекономіка I, Макроекономіка II, Макроекономічний аналіз, Економічна теорія, Історія економіки та економічної думки, Облік в зарубіжних країнах, Мотивація на міжнародному ринку

Наукові інтереси: промисловий маркетинг, поведінка споживачів, економіка здоров’я, cталий розвиток, менеджмент і маркетинг інновацій

E-mail: m.troyan@macro.sumdu.edu.ua

Телефон: (0542) 68-77-39

Публікації в репозитарії СумДУ та Google Scholar, ResearchGate

Сертифікат володіння іноземною мовою: ECL, Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2, 26.01.2018

Профіль у WoS: К-6186-2018

 

Участь у держбюджетних НДР та грантах

«Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні» (№ ДР 0118U003571) Термін виконання роботи: 2018-2020 рр. Науковий керівник к.е.н., доц. Домашенко М.Д., відповідальний виконавець - к.е.н., доц. Школа В.Ю.

Публікації

2017

2016

2015

2014

 

Монографії

1. Троян М.Ю. Особливості просування інноваційних продуктів / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – С.454-461.

2. Троян М.Ю. Аналіз засобів просування інноваційної продукції на споживчому і промисловому ринку / Троян М.Ю. // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: монографія ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – С.467-473.

3. Троян М.Ю. Теоретичні основи просування інноваційних продуктів на ринку / Троян М.Ю. // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія ; за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2007. –С. 320-326.

4. Троян М.Ю. Визначення перспективних інструментів просування інновацій на регіональному ринку / Троян М.Ю. // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н, професора С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 278-290.

5. Троян М.Ю. Моделювання процесу прийняття споживацьких рішень на ринку інновацій / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н, професора С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. –С. 574-589.

6. Троян М.Ю. Формування комунікаційних ефектів на етапах ухвалення рішення про покупку організаційним споживачем / Троян М.Ю. // Проблеми і перспективи ринкоорієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н, професора С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2011. – С. 531-543.

7. Троян М.Ю. Управление продвижением промышленных продуктовых инноваций / Троян М.Ю. // Научные основы маркетинга инноваций : монографія в 3 т. Том 3. / под ред. д.е.н., проф. С.Н. Ильяшенко. – Суми : ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – С.169-183.

 

Статті

1. Троян М.Ю. Особливості просування на ринку інноваційних продуктів / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2005. – №1. – С. 84-91.

2. Троян М.Ю. Моделювання процесу ухвалення рішень про покупку споживачами промислових інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2005. – №6-7 (18-19). – С.239-248.

3. Троян М.Ю. Порівняльний аналіз засобів просування інновацій на споживчому та промисловому ринках / Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2006. – №2. – С.217-221.

4. Троян М.Ю. Моделирование процесса принятия потребителем решения о покупке на рынке инноваций / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Маркетинг и реклама. – 2006. – №11(123). – С.46-51.

5. Троян М.Ю. Розробка моделі процесу ухвалення споживачем рішення про покупку на ринку інновацій / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №2. – С.65-76.

6. Троян М.Ю. Визначення перспективних інструментів просування інновацій / Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №4. – С. 94-99.

7. Троян М.Ю. Оцінка рівня залучення організаційних споживачів у процес ухвалення рішення про покупку / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №3. – С. 70-81.

8. Троян М.Ю. Управління просуванням промислової продукції на основі прогнозування поведінкової реакції підприємств-споживачів / Троян М.Ю. // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – №258. – С. 218-227.

9. Троян М.Ю. Залучення споживачів у процес прийняття рішення про покупку на міжнародному ринку/ Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : [збірник наукових праць]. – 2010. – № 1 (21). – С. 16-19

10. Троян М.Ю. Управление продвижением инновационных продуктов предприятий промышленности на региональном рынке/ Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Стратегия инновационного развития регионов : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Ли Чон Ку, Н.В. Марковская (отв. ред.) [и др.]. Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 193-198.

11. Троян М.Ю. Підходи до визначення поняття та до типізаціі залучення підприємства-споживача у процес ухвалення рішення / С. М. Фролов, М. Ю. Троян // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 2. – С. 125-134.

12. Троян М.Ю. Пріоритетні засади взаємодії економіки та екології / М. Ю. Троян, А. В. Нічик // Механізм регулювання економіки. – 2011. – №3. – Т. 2. – С. 50-52.

13. Троян М.Ю. Формування комунікаційних ефектів на етапах ухвалення рішення про покупку організаційним споживачем / М. Ю. Троян // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – С. 167-174.

 

Підручники та посібники

1. Троян М.Ю. Поведінка споживачів : навч. посіб. /  Прокопенко О.В. Троян М.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

2. Прокопенко О.В. Троян М.Ю. Розділ 8. Поведінка споживачів. Маркетинг для магістрів : Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 723-838 .

 

Конспекти лекцій та методичні вказівки

1. Конспект лекцій з курсу “Поведінка споживачів” / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 134 с.

2. Конспект лекцій з курсу “Менеджмент персоналу” / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 177 с.

3. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань і обов’язкового домашнього завдання з курсу „Теорія мотивації” для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 6.050100 „Маркетинг” денної форми навчання / Укладачі: Прокопенко О.В., Троян М.Ю. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 43 с.

4. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних та самостійних завдань з курсу „Поведінка споживачів” для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 6.050100 „Маркетинг” денної форми навчання / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 49 с.

5. Методичні вказівки до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань з курсу “Теорія мотивації” / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 45 с.

6. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних завдань з курсу “Менеджмент персоналу” для студентів факультету економіки та менеджменту денної форми навчання / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 47 с.

7. Методичні вказівки до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань з курсу “Менеджмент персоналу” для студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 53 с.

8. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань з курсу “Маркетинг” для студентів вечірньої форми навчання /Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 

Тези доповідей

1. Троян М.Ю. Механізм оцінки маркетингової системи просування на ринку інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента (13 – 23 апреля 2004 г.). – Сумы: Изд-во СумГУ, 2004. – С. 101.

2. Троян М.Ю. Необхідність адекватного механізму оцінки маркетингової системи в умовах ринку / Троян М.Ю. // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Четверта щорічна Всеукраїнська наукова конференція. – Суми: Вид–во СумДУ, 2004. – С. 72-74.

3. Троян М.Ю. Оптимізація витрат на просування промислових інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Проблемы развития финансовой системы Украины : Сб. трудов международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов 22-26 марта 2005 г. – Сімферополь : Изд МОО “Центр стабилизации”, 2005. – С. 233-234.

4. Троян М.Ю. Пропаганда як засіб просування на ринку промислових інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту (18-29 квітня 2005 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – С.  161.

5. Троян М.Ю. Аналіз проблем фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / Троян М.Ю. // Проблемы развития финансовой системы Украины : Сб. трудов ІІ международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов (Симферополь, 2006). – Симферополь : Изд МОО «Центр стабилизации», 2006. –С. 220-221.

6. Троян М.Ю. Підходи до формування ефективної системи просування інноваційної продукції / Троян М.Ю. // Технологи ХХІ века : збірник статей по матеріалам 13-ї міжнародної науково-практичної конференції – Алушта, 2006 – С. 197-204.

7. Троян М.Ю. Аналіз стану та перспектив інноваційного розвитку промисловості України // Технологія 2006: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / СТІ СНУ ім. В.Даля. – Сєвєродонецьк, 2006. – С.15-16.

8. Троян М.Ю. Аналіз особливостей сучасних рекламних кампаній суб’єктів каналів товароруху / Троян М.Ю. // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (20-29 квітня 2006 р.). – Том 2. – Суми : Вид-во СумДУ, 2006. – С. 83-84.

9. Троян М.Ю. Розвиток інформаційного суспільства як шлях інноваційних перебудов стереотипів українського народу / Троян М.Ю., Троян А.В. // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними: Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції (22-24 червня 2006 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2006 – С. 127-130.

10. Троян М.Ю. Визначення перспективних засобів просування інновацій: теоретичний підхід / Троян М.Ю. // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (17-25 квітня 2007 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2007 р. – Том 2. –  С. 109-110.

11. Троян М.Ю. Дослідження процесу ухвалення рішень про покупку споживачами промислових інноваційних продуктів на основі моделювання / Троян М.Ю. // Сборник статей по материалам 14-й международной научно-методической конференции «Технологии ХХІ века». – Сумы : СНАУ, 2007. – с. 64-65.

12. Троян М.Ю. Кількісні методи оцінки поведінки споживача промислових інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 вересня 2007 р. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2007. – с. 151-153.

13. Троян М.Ю. Сучасні інструменти просування інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 – 16 травня 2008 р.). – Донецьк, 2008. – Т.3 – Ч. 2. - С. 326-327.

14. Троян М.Ю. Екологізація споживчої поведінки / Троян М.Ю. Домашенко М.Д. // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної наук.-практ. конференції. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. – С. 48-50.

15. Троян М.Ю. Вибір стратегії ухвалення рішення про покупку інноваційного товару організаційним споживачем / Троян М.Ю. // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 71-72.

16. Троян М.Ю. Внутрішній брендінг / Троян М.Ю., Олійник І.В. // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 28-29.

17. Троян М.Ю. PR и продвижение нового товара на рынок / Троян М.Ю., Кисиль Т.В. // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 34‑35.

18. Троян М.Ю. Модифікація структури ситуацій здійснення інноваційних покупок організаційним споживачем / Троян М.Ю. // Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» (1-3 жовтня 2009 р.). – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ. – 2009. – С. 219-221.

19. Троян М.Ю. Модель управління просуванням на ринку промислового продукту на основі визначення рівня залучення / Троян М.Ю. // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян Суми: СумДУ, 2011. - Т. 2. С. 57-59.

20. Троян М.Ю. Мовні маніпуляції в рекламі / Троян М.Ю., Хижняк М.О. // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко – Суми: Сумський державний університет, 2011. – С. 199-201. 

21. Троян, М.Ю. Роль дослідження мотивації споживачів [Текст] / М.Ю. Троян, О. Савченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.4. — С. 147-148.

22. Троян М.Ю. Семіотика як невід'ємна частина маркетингу [Текст] / Ю. А. Сірік, М. Ю. Троян // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.4. — С. 110.

23. Троян М.Ю. Модель управління просуванням на ринку промислового продукту на основі визначення рівня залучення [Текст] / М.Ю. Троян // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. - Суми : СумДУ, 2011. - Т.2. - С.57-59.

24. Троян М. Ю. Мовні маніпуляції в рекламі [Текст] / М. Ю. Троян, М. О. Хижняк // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2011. - С. 199-201.

25. Троян М. Ю. Вплив залучення маркетинговими комунікаціями на поведінку споживачів / М. Ю. Троян // Збірник тез доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» (29 вересня – 1 жовтня 2011 р.). – Суми : ТОВ «ТД «Папірус». – 2011. – С. 285-287.

26. Троян М.Ю. Аналіз економічних факторів народжуваності у складі демографічного потенціалу України / Троян М.Ю. // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 3-5 вересня 2013 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С. 31-33.

27. Троян М.Ю. Формування залучення споживача під час покупки під впливом засобів комплексу просування [Текст] / М.Ю. Троян // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 вересня 2013 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2013. - С.160-162.