facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
"International Economic Relations"

en

News
SSU students' visit to Sumy Chamber of Commerce and Industry

At the end of November students of specialties "International Economics" and "International Economic Relations" Balatsky ASI FEM visited Sumy Chamber of Commerce and Industry.

Read more...
 
Participation in the conference "Poland-Ukraine: Neighbors and Partners"

November 10, students and lecturers of the Economic Theory Department took part in the popular conference "Poland - Ukraine: Neighbors and Partners" dedicated to the days of Poland in Sumy, held at the Congress Center of the Sumy State University.

Read more...
 
Trading game for schoolchildren "International trade"

Lecturers from Economic Theory Department organized the world-famous international trading game on "International Trade" for students of the Minor Academy of Sciences.

Read more...
 

Троян Марія Юріївна

 

troyan

     

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: Заступник завідувача кафедри з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовником кадрів, доцент кафедри економічної теорії

Основні дисципліни: Макроекономіка I, Макроекономіка II, Макроекономічний аналіз, Економічна теорія, Історія економіки та економічної думки, Облік в зарубіжних країнах, Мотивація на міжнародному ринку

Наукові інтереси: промисловий маркетинг, поведінка споживачів, економіка здоров’я, cталий розвиток, менеджмент і маркетинг інновацій

E-mail: m.troyan@macro.sumdu.edu.ua

Телефон: (0542) 68-77-39

Публікації в репозитарії СумДУ та Google Scholar, ResearchGate

 

Публікації

2017

2016

2015

2014

 

Монографії

1. Троян М.Ю. Особливості просування інноваційних продуктів / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – С.454-461.

2. Троян М.Ю. Аналіз засобів просування інноваційної продукції на споживчому і промисловому ринку / Троян М.Ю. // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: монографія ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – С.467-473.

3. Троян М.Ю. Теоретичні основи просування інноваційних продуктів на ринку / Троян М.Ю. // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія ; за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2007. –С. 320-326.

4. Троян М.Ю. Визначення перспективних інструментів просування інновацій на регіональному ринку / Троян М.Ю. // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н, професора С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 278-290.

5. Троян М.Ю. Моделювання процесу прийняття споживацьких рішень на ринку інновацій / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н, професора С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. –С. 574-589.

6. Троян М.Ю. Формування комунікаційних ефектів на етапах ухвалення рішення про покупку організаційним споживачем / Троян М.Ю. // Проблеми і перспективи ринкоорієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н, професора С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2011. – С. 531-543.

7. Троян М.Ю. Управление продвижением промышленных продуктовых инноваций / Троян М.Ю. // Научные основы маркетинга инноваций : монографія в 3 т. Том 3. / под ред. д.е.н., проф. С.Н. Ильяшенко. – Суми : ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – С.169-183.

 

Статті

1. Троян М.Ю. Особливості просування на ринку інноваційних продуктів / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2005. – №1. – С. 84-91.

2. Троян М.Ю. Моделювання процесу ухвалення рішень про покупку споживачами промислових інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2005. – №6-7 (18-19). – С.239-248.

3. Троян М.Ю. Порівняльний аналіз засобів просування інновацій на споживчому та промисловому ринках / Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2006. – №2. – С.217-221.

4. Троян М.Ю. Моделирование процесса принятия потребителем решения о покупке на рынке инноваций / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Маркетинг и реклама. – 2006. – №11(123). – С.46-51.

5. Троян М.Ю. Розробка моделі процесу ухвалення споживачем рішення про покупку на ринку інновацій / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №2. – С.65-76.

6. Троян М.Ю. Визначення перспективних інструментів просування інновацій / Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №4. – С. 94-99.

7. Троян М.Ю. Оцінка рівня залучення організаційних споживачів у процес ухвалення рішення про покупку / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №3. – С. 70-81.

8. Троян М.Ю. Управління просуванням промислової продукції на основі прогнозування поведінкової реакції підприємств-споживачів / Троян М.Ю. // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – №258. – С. 218-227.

9. Троян М.Ю. Залучення споживачів у процес прийняття рішення про покупку на міжнародному ринку/ Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : [збірник наукових праць]. – 2010. – № 1 (21). – С. 16-19

10. Троян М.Ю. Управление продвижением инновационных продуктов предприятий промышленности на региональном рынке/ Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Стратегия инновационного развития регионов : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Ли Чон Ку, Н.В. Марковская (отв. ред.) [и др.]. Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 193-198.

11. Троян М.Ю. Підходи до визначення поняття та до типізаціі залучення підприємства-споживача у процес ухвалення рішення / С. М. Фролов, М. Ю. Троян // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 2. – С. 125-134.

12. Троян М.Ю. Пріоритетні засади взаємодії економіки та екології / М. Ю. Троян, А. В. Нічик // Механізм регулювання економіки. – 2011. – №3. – Т. 2. – С. 50-52.

13. Троян М.Ю. Формування комунікаційних ефектів на етапах ухвалення рішення про покупку організаційним споживачем / М. Ю. Троян // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – С. 167-174.

 

Підручники та посібники

1. Троян М.Ю. Поведінка споживачів : навч. посіб. /  Прокопенко О.В. Троян М.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

2. Прокопенко О.В. Троян М.Ю. Розділ 8. Поведінка споживачів. Маркетинг для магістрів : Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 723-838 .

 

Конспекти лекцій та методичні вказівки

1. Конспект лекцій з курсу “Поведінка споживачів” / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 134 с.

2. Конспект лекцій з курсу “Менеджмент персоналу” / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 177 с.

3. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань і обов’язкового домашнього завдання з курсу „Теорія мотивації” для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 6.050100 „Маркетинг” денної форми навчання / Укладачі: Прокопенко О.В., Троян М.Ю. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 43 с.

4. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних та самостійних завдань з курсу „Поведінка споживачів” для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 6.050100 „Маркетинг” денної форми навчання / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 49 с.

5. Методичні вказівки до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань з курсу “Теорія мотивації” / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 45 с.

6. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних завдань з курсу “Менеджмент персоналу” для студентів факультету економіки та менеджменту денної форми навчання / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 47 с.

7. Методичні вказівки до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань з курсу “Менеджмент персоналу” для студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання / Укладачі: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 53 с.

8. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань з курсу “Маркетинг” для студентів вечірньої форми навчання /Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 

Тези доповідей

1. Троян М.Ю. Механізм оцінки маркетингової системи просування на ринку інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента (13 – 23 апреля 2004 г.). – Сумы: Изд-во СумГУ, 2004. – С. 101.

2. Троян М.Ю. Необхідність адекватного механізму оцінки маркетингової системи в умовах ринку / Троян М.Ю. // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Четверта щорічна Всеукраїнська наукова конференція. – Суми: Вид–во СумДУ, 2004. – С. 72-74.

3. Троян М.Ю. Оптимізація витрат на просування промислових інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Проблемы развития финансовой системы Украины : Сб. трудов международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов 22-26 марта 2005 г. – Сімферополь : Изд МОО “Центр стабилизации”, 2005. – С. 233-234.

4. Троян М.Ю. Пропаганда як засіб просування на ринку промислових інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту (18-29 квітня 2005 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – С.  161.

5. Троян М.Ю. Аналіз проблем фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / Троян М.Ю. // Проблемы развития финансовой системы Украины : Сб. трудов ІІ международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов (Симферополь, 2006). – Симферополь : Изд МОО «Центр стабилизации», 2006. –С. 220-221.

6. Троян М.Ю. Підходи до формування ефективної системи просування інноваційної продукції / Троян М.Ю. // Технологи ХХІ века : збірник статей по матеріалам 13-ї міжнародної науково-практичної конференції – Алушта, 2006 – С. 197-204.

7. Троян М.Ю. Аналіз стану та перспектив інноваційного розвитку промисловості України // Технологія 2006: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / СТІ СНУ ім. В.Даля. – Сєвєродонецьк, 2006. – С.15-16.

8. Троян М.Ю. Аналіз особливостей сучасних рекламних кампаній суб’єктів каналів товароруху / Троян М.Ю. // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (20-29 квітня 2006 р.). – Том 2. – Суми : Вид-во СумДУ, 2006. – С. 83-84.

9. Троян М.Ю. Розвиток інформаційного суспільства як шлях інноваційних перебудов стереотипів українського народу / Троян М.Ю., Троян А.В. // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними: Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції (22-24 червня 2006 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2006 – С. 127-130.

10. Троян М.Ю. Визначення перспективних засобів просування інновацій: теоретичний підхід / Троян М.Ю. // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (17-25 квітня 2007 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2007 р. – Том 2. –  С. 109-110.

11. Троян М.Ю. Дослідження процесу ухвалення рішень про покупку споживачами промислових інноваційних продуктів на основі моделювання / Троян М.Ю. // Сборник статей по материалам 14-й международной научно-методической конференции «Технологии ХХІ века». – Сумы : СНАУ, 2007. – с. 64-65.

12. Троян М.Ю. Кількісні методи оцінки поведінки споживача промислових інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 вересня 2007 р. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2007. – с. 151-153.

13. Троян М.Ю. Сучасні інструменти просування інноваційних продуктів / Троян М.Ю. // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 – 16 травня 2008 р.). – Донецьк, 2008. – Т.3 – Ч. 2. - С. 326-327.

14. Троян М.Ю. Екологізація споживчої поведінки / Троян М.Ю. Домашенко М.Д. // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної наук.-практ. конференції. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. – С. 48-50.

15. Троян М.Ю. Вибір стратегії ухвалення рішення про покупку інноваційного товару організаційним споживачем / Троян М.Ю. // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 71-72.

16. Троян М.Ю. Внутрішній брендінг / Троян М.Ю., Олійник І.В. // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 28-29.

17. Троян М.Ю. PR и продвижение нового товара на рынок / Троян М.Ю., Кисиль Т.В. // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 34‑35.

18. Троян М.Ю. Модифікація структури ситуацій здійснення інноваційних покупок організаційним споживачем / Троян М.Ю. // Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» (1-3 жовтня 2009 р.). – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ. – 2009. – С. 219-221.

19. Троян М.Ю. Модель управління просуванням на ринку промислового продукту на основі визначення рівня залучення / Троян М.Ю. // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян Суми: СумДУ, 2011. - Т. 2. С. 57-59.

20. Троян М.Ю. Мовні маніпуляції в рекламі / Троян М.Ю., Хижняк М.О. // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко – Суми: Сумський державний університет, 2011. – С. 199-201. 

21. Троян, М.Ю. Роль дослідження мотивації споживачів [Текст] / М.Ю. Троян, О. Савченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.4. — С. 147-148.

22. Троян М.Ю. Семіотика як невід'ємна частина маркетингу [Текст] / Ю. А. Сірік, М. Ю. Троян // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.4. — С. 110.

23. Троян М.Ю. Модель управління просуванням на ринку промислового продукту на основі визначення рівня залучення [Текст] / М.Ю. Троян // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. - Суми : СумДУ, 2011. - Т.2. - С.57-59.

24. Троян М. Ю. Мовні маніпуляції в рекламі [Текст] / М. Ю. Троян, М. О. Хижняк // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2011. - С. 199-201.

25. Троян М. Ю. Вплив залучення маркетинговими комунікаціями на поведінку споживачів / М. Ю. Троян // Збірник тез доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» (29 вересня – 1 жовтня 2011 р.). – Суми : ТОВ «ТД «Папірус». – 2011. – С. 285-287.

26. Троян М.Ю. Аналіз економічних факторів народжуваності у складі демографічного потенціалу України / Троян М.Ю. // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 3-5 вересня 2013 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С. 31-33.

27. Троян М.Ю. Формування залучення споживача під час покупки під впливом засобів комплексу просування [Текст] / М.Ю. Троян // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 вересня 2013 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2013. - С.160-162.