facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 
Міжнародне стажування в Ізраїлі

Частину літньої відпустки 2017 р. представники академічного середовища України, Білорусі та Польщі – від студентів до відомих професорів та ректорів університетів, а також суспільних організацій Ізраїлю присвятили стажуванню на тему “International Economic Relations of Israel”, отримавши 30 годин лекційного спілкування з представниками Кнесету, Міністерства іноземних справ, Міністерства енергетики та Посольства України.

Детальніше...
 
Зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» із представниками Jabil Circuit, Inc.

22 вересня студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» зустрілися із представниками однієї із найбільших компаній, що спеціалізуються на контрактному виробництві – Jabil Circuit, Inc.

Детальніше...
 

Домашенко Марина Дмитрівна

 

domashenko

     

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри економічної теорії, заступник завідувача кафедри

Основні дисципліни: Регіонально-просторовий розвиток світової економіки, Основи міжнародної економіки та МЕВ, Економіка країн світу

Наукові інтереси: економічна безпека, міжнародні відносини, ЗЕД

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Телефон: (0542) 68-77-39

Публікації в репозитарії СумДУ та Google Scholar

 

Публікації

2016

2015

2014

 

Монографії

1. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Оцінка стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі його ефективного управління: [монографія] / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія (за ред. д.е.н. проф. С.М. Ілляшенко). – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус»», 2010. – С. 48-52.

2. Домашенко М. Д. Формування стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М. Д. Домашенко, О. В. Прокопенко // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Ю. С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 384–391. 

3. Домашенко М. Д. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності у загальній системі безпеки вітчизняного машинобудування / М. Д. Домашенко // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 525–536.

4. Домашенко М.Д. Обеспечение экономической безопастности машиностроительных предприятий-инноваторов // М. Д. Домашенко // Научные основы маркетинга инноваций: монография в 3 т. Том 3. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – С. 198-205.

5. Домашенко М. Д. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності у загальній системі безпеки вітчизняного машинобудування / М. Д. Домашенко // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 525–536.

 

Статті

1. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В., Кривенко Л.В. Екологізація споживчої поведінки на прикладі косметичної компанії «Мері Кей» / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко, Л.В. Кривенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. - №4 (том 2). – С. 115-120. 

2. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Проблеми науки. – 2011. – № 5. – С. 22-25.

3. Домашенко М.Д. Аналіз наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - №1. – С. 167-17.

4. Домашенко М.Д. Формування показника комплексної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Вісник Донецького національного університету. – 2011. Спецвипуск. Т. 1. – С. 312-314.

5. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Формирование механизма управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Сборник научных статей «Эффективное управление предприятием и регионом». – 2011. – Ч. 2. – С. 189-194. Гродно.

6. Домашенко М.Д. Формування зон економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. № 4, Т. 2 – С. 181-185.

7. Домашенко М.Д. Ефективність впровадження інструментів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Механізм регулювання економіки.  2011.  №3, Т.3. 

8. Домашенко М.Д., Кліменко О.В. Стратегии управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения [Електронний ресурс] / М.Д. Домашенко, О.В. Кліменко // Електронне науково-фахове видання «Ефективна економіка». – 2012 № 3. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1043

9. Домашенко М.Д. Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємств вітчизняного машинобудування / М.Д. Домашенко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2012. № 1. – С. 84-89.

10. Домашенко М.Д. Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. № 2. – С. 159–167.

11. Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Формирование конкурентной стратегии предприятия на мировом рынке // М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов:  материалы и доклады IVмежд. науч. конф. (Самара 4-5 апреля 2013 г.): в 2 ч / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2012. – Ч. 1. – 298-307.

12. Домашенко М.Д., Рудь М.П. Управление развитием зеленого туризма // М.Д. Домашенко, М.П. Рудь // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов:  материалы и доклады IVмежд. науч. конф. (Самара 4-5 апреля 2013 г.): в 2 ч / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2012. – Ч. 2. С. 356-364.

 

Тези доповідей

1. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Екологічна безпека споживання у широкому і у вузькому розумінні / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої дню науки в Україні (Частина 1), (21-24 квітня 2009року). – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 95.

2. Домашенко М.Д. Фактори впливу на економічну безпеку інноваційної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (01-03 жовтня 2009 р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2009. – С. 247-249.

3. Домашенко М.Д.,Прокопенко О.В. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньекономічної діяльності машинобудівного підприємства /М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, прередова думка» (Том 1), (25-26 березня 2010 року). – Донецьк: ДРУК - ІНФО, 2010. – С. 116-120.

4. Домашенко М.Д.,Прокопенко О.В. Поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства. / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 3). – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 157-158

5. Домашенко М.Д.,Прокопенко О.В. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства регіонального рівня / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (6-7 травня 2010). – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 81-83

6. Домашенко М.Д. Основні положення економічної безпеки вітчизняного машинобудування / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня-01 жовтня 2010 р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 76.

7. Домашенко М.Д. Аналіз наукових підходів до забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління виробництвом» (14 – 15 жовтня 2010 р.). – Донецьк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 115.

8. Домашенко М.Д., Дворник Р.С. Оцінка якості освіти, як показник розвитку країни / М.Д. Домашенко, Р.С. Дворник // Збірник науково-методичної конференції «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору»(06-07 жовтня 2010). – Суми, 2010. – С. 163-165

9. Домашенко М.Д., Савельєва Г.С. Забезпечення якості освіти в Україні / М.Д. Домашенко, Г.С. Савельєва // Збірник науково-методичної конференції «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору»(06-07 жовтня 2010). – Суми, 2010. – С.19-21

10. Домашенко М.Д. Коваленко Я. Зовнішня реклама в місті Суми / М.Д. Домашенко, Я. Коваленко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 111-112.

11. Домашенко М.Д. Титаренко Ю.В., Шевченко О.Ю. Психологічний вплив реклами на споживача / М.Д. Домашенко, Ю.В. Титаренко, О.Ю. Шевченко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 145-146.

12. Домашенко М.Д., Кириченко Т., Рибалка М. Ринок туристичних послуг / М.Д. Домашенко, Т. Кириченко, М. Рибалка // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 173-174.

13. Домашенко М.Д., Карпенко С.Г. Шляхи забезпечення економічної безпеки України / М.Д. Домашенко, С.Г, Карпенко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 94-96.

14. Домашенко М.Д., Тімошова О.Є. Аналіз ринку спортивного одягу та товарів / М.Д. Домашенко, О.Є Тімошова // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 169-170.

15. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Показники інтегральної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» присвячена 20- річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ (18-20 травня). – Суми: Вид-во СумДу, 2011. – С. 29-31.

16. Домашенко М.Д. Врахування країнового ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (18-20 травня 2011). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 56-57.

17. Домашенко М.Д. Формування стратегій забезпечення економічної  безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня-01 жовтня 2011 р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2011. – С.63-65.

18. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В., Басанец В.Д. Проблемы развития внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко, В.Д. Басанец // Материалы и доклады ІІ международной студенческой научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности-2 под общ. ред. А.Н. Сорочайкина» (Самара, 13-14 мая, 2011 г.). – Самара: Издательство "Глагол", 211. – С.36-39.

19. Домашенко М.Д. Стратегії забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М. Д. Домашенко // збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми ефективність» (15-16 березня 2012р). – м. Київ, 2012. – С. 21

20. Домашенко М.Д., Савельєва Г. С. Кондитерська галузь в Україні / М.Д. Домашенко, Г. С. Савельєва // збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми сталого розвитку» (4-5 квітня 2012 р.). – м. Суми, 2012. – С. 48-50.

21. Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. Стратегии управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения / О.В. Прокопенко, М.Д. Домашенко // Сборник тезисов Международной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст» (15-16 мая 2012 года). – Гродно, 2012.

22. Прокопенко О. В. Домашенко М. Д. Стратегії забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств // О.В. Прокопенко, М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону" – Суми : Вид-во СумДУ, 2012 р. – С. 100

23. Домашенко М. Д. Принципи управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівних підприємств / М. Д. Домашенко // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку». – Суми : Вид-во СумДУ, 2012. – Т. 2. – С. 41

24. Домашенко М.Д. Інтелектуальна міграція робочої сили в Україні / М.Д. Домашенко, Ю. Беспала// Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 16.

25. Домашенко М.Д. Правове регулювання імпорту лікарських засобів / М.Д. Домашенко, Є.В. Доля // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 14-15

26. Домашенко М.Д. Венчурний капітал України  / М.Д. Домашенко, І.М. Ізощенкова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 52-53.

27. Домашенко М.Д. Інтеграція України в світові економіку / М.Д. Домашенко, А.О. Манзюк // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 17-18.

28. Домашенко М.Д. Розвиток світової валютної системи/ М.Д. Домашенко, М. Рибалка // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. –С. 19-21.

29. Домашенко М.Д., Бачал О.О Аналіз механізму управління зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко, О.О. Бачал // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 року) : У 3 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т.1. – С. 84-86

30. Домашенко М.Д., Чикалова А.С Перспективи розвитку сільського туризму (на прикладі Сумського району) / М.Д. Домашенко, А.С. Чикалова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 року) : У 3 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т.2. –С. 60 – 62.

31. Домашенко М.Д. Шинкаренко О.А. Аналіз ринку золота в Україні / М.Д. Домашенко, О.А. Шинкаренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 року) : У 3 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т.3. – С. 298-300.

32. Домашенко М.Д., Данько А.С. Якість медичних послуг: оцінка споживачами / М.Д. Домашенко, А.С. Данько // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми 26-28вересня 2013 року). – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2013. С. – 74.

33. Домашенко М.Д., Прокопенко М.О. Вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів у місті Суми // М.Д. Домашенко, М.О. Прокопенко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 3-5 вересня 2013 р.) / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2013. – С. 194-196.