facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Візит студентів СумДУ до Сумської торгово-промислової палати

Наприкінці листопада для студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» ННІ ФЕМ ім. Балацького організовано екскурсійний візит до Сумської торгово-промислової палати.

Детальніше...
 
Участь у конференції «Польща-Україна: сусіди та партнери»

10 листопада студенти та викладачі кафедри економічної теорії взяли участь у науково-популярній конференції «Польща – Україна: сусіди та партнери», присвяченій дням Польщі в м. Суми, що відбулась у Конгрес-центрі СумДУ.

Детальніше...
 
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 

Домашенко Марина Дмитрівна

 

domashenko

     

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: Заступник завідувача кафедри з наукової та методичної роботи, доцент кафедри економічної теорії, заступник завідувача кафедри

Основні дисципліни: Регіонально-просторовий розвиток світової економіки, Основи міжнародної економіки та МЕВ, Економіка країн світу

Наукові інтереси: економічна безпека, міжнародні відносини, ЗЕД

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Телефон: (0542) 68-77-39

Публікації в репозитарії СумДУ та Google Scholar

 

Публікації

2016

2015

2014

 

Монографії

1. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Оцінка стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі його ефективного управління: [монографія] / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія (за ред. д.е.н. проф. С.М. Ілляшенко). – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус»», 2010. – С. 48-52.

2. Домашенко М. Д. Формування стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М. Д. Домашенко, О. В. Прокопенко // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Ю. С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 384–391. 

3. Домашенко М. Д. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності у загальній системі безпеки вітчизняного машинобудування / М. Д. Домашенко // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 525–536.

4. Домашенко М.Д. Обеспечение экономической безопастности машиностроительных предприятий-инноваторов // М. Д. Домашенко // Научные основы маркетинга инноваций: монография в 3 т. Том 3. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – С. 198-205.

5. Домашенко М. Д. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності у загальній системі безпеки вітчизняного машинобудування / М. Д. Домашенко // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 525–536.

 

Статті

1. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В., Кривенко Л.В. Екологізація споживчої поведінки на прикладі косметичної компанії «Мері Кей» / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко, Л.В. Кривенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. - №4 (том 2). – С. 115-120. 

2. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Проблеми науки. – 2011. – № 5. – С. 22-25.

3. Домашенко М.Д. Аналіз наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - №1. – С. 167-17.

4. Домашенко М.Д. Формування показника комплексної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Вісник Донецького національного університету. – 2011. Спецвипуск. Т. 1. – С. 312-314.

5. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Формирование механизма управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Сборник научных статей «Эффективное управление предприятием и регионом». – 2011. – Ч. 2. – С. 189-194. Гродно.

6. Домашенко М.Д. Формування зон економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. № 4, Т. 2 – С. 181-185.

7. Домашенко М.Д. Ефективність впровадження інструментів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Механізм регулювання економіки.  2011.  №3, Т.3. 

8. Домашенко М.Д., Кліменко О.В. Стратегии управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения [Електронний ресурс] / М.Д. Домашенко, О.В. Кліменко // Електронне науково-фахове видання «Ефективна економіка». – 2012 № 3. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1043

9. Домашенко М.Д. Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємств вітчизняного машинобудування / М.Д. Домашенко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2012. № 1. – С. 84-89.

10. Домашенко М.Д. Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. № 2. – С. 159–167.

11. Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Формирование конкурентной стратегии предприятия на мировом рынке // М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов:  материалы и доклады IVмежд. науч. конф. (Самара 4-5 апреля 2013 г.): в 2 ч / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2012. – Ч. 1. – 298-307.

12. Домашенко М.Д., Рудь М.П. Управление развитием зеленого туризма // М.Д. Домашенко, М.П. Рудь // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов:  материалы и доклады IVмежд. науч. конф. (Самара 4-5 апреля 2013 г.): в 2 ч / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2012. – Ч. 2. С. 356-364.

 

Тези доповідей

1. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Екологічна безпека споживання у широкому і у вузькому розумінні / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої дню науки в Україні (Частина 1), (21-24 квітня 2009року). – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 95.

2. Домашенко М.Д. Фактори впливу на економічну безпеку інноваційної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (01-03 жовтня 2009 р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2009. – С. 247-249.

3. Домашенко М.Д.,Прокопенко О.В. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньекономічної діяльності машинобудівного підприємства /М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, прередова думка» (Том 1), (25-26 березня 2010 року). – Донецьк: ДРУК - ІНФО, 2010. – С. 116-120.

4. Домашенко М.Д.,Прокопенко О.В. Поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства. / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 3). – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 157-158

5. Домашенко М.Д.,Прокопенко О.В. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства регіонального рівня / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (6-7 травня 2010). – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 81-83

6. Домашенко М.Д. Основні положення економічної безпеки вітчизняного машинобудування / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня-01 жовтня 2010 р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 76.

7. Домашенко М.Д. Аналіз наукових підходів до забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління виробництвом» (14 – 15 жовтня 2010 р.). – Донецьк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 115.

8. Домашенко М.Д., Дворник Р.С. Оцінка якості освіти, як показник розвитку країни / М.Д. Домашенко, Р.С. Дворник // Збірник науково-методичної конференції «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору»(06-07 жовтня 2010). – Суми, 2010. – С. 163-165

9. Домашенко М.Д., Савельєва Г.С. Забезпечення якості освіти в Україні / М.Д. Домашенко, Г.С. Савельєва // Збірник науково-методичної конференції «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору»(06-07 жовтня 2010). – Суми, 2010. – С.19-21

10. Домашенко М.Д. Коваленко Я. Зовнішня реклама в місті Суми / М.Д. Домашенко, Я. Коваленко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 111-112.

11. Домашенко М.Д. Титаренко Ю.В., Шевченко О.Ю. Психологічний вплив реклами на споживача / М.Д. Домашенко, Ю.В. Титаренко, О.Ю. Шевченко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 145-146.

12. Домашенко М.Д., Кириченко Т., Рибалка М. Ринок туристичних послуг / М.Д. Домашенко, Т. Кириченко, М. Рибалка // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 173-174.

13. Домашенко М.Д., Карпенко С.Г. Шляхи забезпечення економічної безпеки України / М.Д. Домашенко, С.Г, Карпенко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 94-96.

14. Домашенко М.Д., Тімошова О.Є. Аналіз ринку спортивного одягу та товарів / М.Д. Домашенко, О.Є Тімошова // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 4). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 169-170.

15. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Показники інтегральної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» присвячена 20- річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ (18-20 травня). – Суми: Вид-во СумДу, 2011. – С. 29-31.

16. Домашенко М.Д. Врахування країнового ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (18-20 травня 2011). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 56-57.

17. Домашенко М.Д. Формування стратегій забезпечення економічної  безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня-01 жовтня 2011 р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2011. – С.63-65.

18. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В., Басанец В.Д. Проблемы развития внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко, В.Д. Басанец // Материалы и доклады ІІ международной студенческой научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности-2 под общ. ред. А.Н. Сорочайкина» (Самара, 13-14 мая, 2011 г.). – Самара: Издательство "Глагол", 211. – С.36-39.

19. Домашенко М.Д. Стратегії забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М. Д. Домашенко // збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми ефективність» (15-16 березня 2012р). – м. Київ, 2012. – С. 21

20. Домашенко М.Д., Савельєва Г. С. Кондитерська галузь в Україні / М.Д. Домашенко, Г. С. Савельєва // збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми сталого розвитку» (4-5 квітня 2012 р.). – м. Суми, 2012. – С. 48-50.

21. Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. Стратегии управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения / О.В. Прокопенко, М.Д. Домашенко // Сборник тезисов Международной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст» (15-16 мая 2012 года). – Гродно, 2012.

22. Прокопенко О. В. Домашенко М. Д. Стратегії забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств // О.В. Прокопенко, М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону" – Суми : Вид-во СумДУ, 2012 р. – С. 100

23. Домашенко М. Д. Принципи управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівних підприємств / М. Д. Домашенко // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку». – Суми : Вид-во СумДУ, 2012. – Т. 2. – С. 41

24. Домашенко М.Д. Інтелектуальна міграція робочої сили в Україні / М.Д. Домашенко, Ю. Беспала// Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 16.

25. Домашенко М.Д. Правове регулювання імпорту лікарських засобів / М.Д. Домашенко, Є.В. Доля // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 14-15

26. Домашенко М.Д. Венчурний капітал України  / М.Д. Домашенко, І.М. Ізощенкова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 52-53.

27. Домашенко М.Д. Інтеграція України в світові економіку / М.Д. Домашенко, А.О. Манзюк // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. – С. 17-18.

28. Домашенко М.Д. Розвиток світової валютної системи/ М.Д. Домашенко, М. Рибалка // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю наук. діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року) : У 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – Т.3. –С. 19-21.

29. Домашенко М.Д., Бачал О.О Аналіз механізму управління зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко, О.О. Бачал // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 року) : У 3 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т.1. – С. 84-86

30. Домашенко М.Д., Чикалова А.С Перспективи розвитку сільського туризму (на прикладі Сумського району) / М.Д. Домашенко, А.С. Чикалова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 року) : У 3 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т.2. –С. 60 – 62.

31. Домашенко М.Д. Шинкаренко О.А. Аналіз ринку золота в Україні / М.Д. Домашенко, О.А. Шинкаренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., "Економічні проблеми сталого розвитку", присвячена пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 року) : У 3 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т.3. – С. 298-300.

32. Домашенко М.Д., Данько А.С. Якість медичних послуг: оцінка споживачами / М.Д. Домашенко, А.С. Данько // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми 26-28вересня 2013 року). – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2013. С. – 74.

33. Домашенко М.Д., Прокопенко М.О. Вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів у місті Суми // М.Д. Домашенко, М.О. Прокопенко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 3-5 вересня 2013 р.) / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2013. – С. 194-196.