facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
"International Economic Relations"

en

News
SSU students' visit to Sumy Chamber of Commerce and Industry

At the end of November students of specialties "International Economics" and "International Economic Relations" Balatsky ASI FEM visited Sumy Chamber of Commerce and Industry.

Read more...
 
Participation in the conference "Poland-Ukraine: Neighbors and Partners"

November 10, students and lecturers of the Economic Theory Department took part in the popular conference "Poland - Ukraine: Neighbors and Partners" dedicated to the days of Poland in Sumy, held at the Congress Center of the Sumy State University.

Read more...
 
Trading game for schoolchildren "International trade"

Lecturers from Economic Theory Department organized the world-famous international trading game on "International Trade" for students of the Minor Academy of Sciences.

Read more...
 

Рожкова Євгенія Юріївна

rogkova      

Position: Assistant of Economic Theory Department

Main courses: International Economics

Scientific interests: Ecological consumption

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phone: (0542) 68-77-39

Publications in repository SSU

Publications

 

Articles

1. Прокопенко О.В. Моделювання ринку інновацій в системі державного стимулювання і його екологізації / О.В. Прокопенко, Є.Ю. Рожкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 1. – С. 91-98

2. Рожкова Е.Ю. Анализ проблем применения сертификационных знаков экологической маркировки в системе обеспечения устойчивого развития и их решение / С. С. Марочко, Є. Ю. Рожкова // Устойчивое развитие : международный журнал / Ответственный редактор доц., д-р Христо Крачунов, Болгария. – 2012. – Выпуск 3. – С. 81-85.

Abstracts

1. Шапочка Н.К. Альтернативные источники энергии. Ветроэнергетика / Н.К. Шапочка, Е.Ю. Саенко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей Науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 20-29 квітня 2006 р. — Суми : СумДУ, 2006. — Т.1. — С. 167.

2. Volkov A.N. Alternative Sources of Energy. Wind-power Engineering / A.N. Volkov, E.U. Sayenko // Economics for Ecology : 12th Snternational Student Conference, Sumy, May 3-7, 2006. - Cуми : CумДУ, 2006. - С. 156-157.

3. РожковаЄ.Ю. Регіональніаспектиекономікивикористанняприроднихресурсів / Є.Ю. Рожкова // Міжнароднастратегіяекономічногорозвиткурегіону : тезидоповідейМіжнародноїнауково-практичноїконференції (Суми, 6-7 травня 2010 року) / редкол.: О.В. Прокопенкотаін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 241-243.

4. РожковаЄ.Ю. Студентськесамоврядування - дієваформавихованнямолоді / Є.Ю. Рожкова // СучасніпроблемивищоїосвітиУкраїнивконтекстіінтеграціїдоєвропейськогоосвітньогопростору : матеріалиНауково-методичноїконференції, м. Суми, 6-7 жовтня 2010 р. / заред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 69-71.

5. РожковаЄ.Ю. Екологічнасвідомістьякінструментвпливунаповедінкуспоживачів / Є.Ю. Рожкова, О.В. Прокопенко // Економікатаменеджмент: перспективирозвитку : матеріалидоповідейМіжнародноїнауково-практичноїконференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / зазаг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. - Суми : СумДУ, 2011.- Т.2. - С.157-159.

6. Рожкова Є.Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в умовах міжнародної інтеграції / Є.Ю. Рожкова, Д. Мирошниченко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.3. – С.125-126.

7. Рожкова Є.Ю. Органічне аграрне виробництво: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / Є.Ю. Рожкова, Н. Ведмідь // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.8. – С. 70-71.

8. Рожкова Е.Ю. Тенденції сприйняття екологічних інновацій на міжнародному ринку / О.В. Прокопенко, Є.Ю. Рожкова // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 вересня 2012 року. — Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2012. — С. 213-215.