facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
"International Economic Relations"

en

News
Leaders in study

Sumy State University entered the top three universities by the results of Ukrainian Student Olympiads.

Read more...
 
Olha Prokopenko has received Queen Yadwiga scholarship at Jagiellonian University

According to results of applicants’ competitive selection from different countries, Head of Economic Theory department, Dr of Economics, Prof. Olha Prokopenko has been included into the list of 20 scholarship holders of the Queen Jadwiga Scholarship Fund, who will carry out research at one of the best universities in Poland and Europe - Jagiellonian University, located in Krakow.

Read more...
 
Students of International Economics specialty of UNI FEM started their training in Poland

Head of the Department of Economic Theory, Olha Prokopenko, together with Professor from University of Bielsko-Biala, Jan Tsebulya for the fourth year in a row, organize the industrial training for students from Oleh Balatsky ASI FEM at the Polish enterprise.

Read more...
 

Рожкова Євгенія Юріївна

rogkova      

Position: Assistant of Economic Theory Department

Main courses: International Economics

Scientific interests: Ecological consumption

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phone: (0542) 68-77-39

Publications in repository SSU

Publications

 

Articles

1. Прокопенко О.В. Моделювання ринку інновацій в системі державного стимулювання і його екологізації / О.В. Прокопенко, Є.Ю. Рожкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 1. – С. 91-98

2. Рожкова Е.Ю. Анализ проблем применения сертификационных знаков экологической маркировки в системе обеспечения устойчивого развития и их решение / С. С. Марочко, Є. Ю. Рожкова // Устойчивое развитие : международный журнал / Ответственный редактор доц., д-р Христо Крачунов, Болгария. – 2012. – Выпуск 3. – С. 81-85.

Abstracts

1. Шапочка Н.К. Альтернативные источники энергии. Ветроэнергетика / Н.К. Шапочка, Е.Ю. Саенко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей Науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 20-29 квітня 2006 р. — Суми : СумДУ, 2006. — Т.1. — С. 167.

2. Volkov A.N. Alternative Sources of Energy. Wind-power Engineering / A.N. Volkov, E.U. Sayenko // Economics for Ecology : 12th Snternational Student Conference, Sumy, May 3-7, 2006. - Cуми : CумДУ, 2006. - С. 156-157.

3. РожковаЄ.Ю. Регіональніаспектиекономікивикористанняприроднихресурсів / Є.Ю. Рожкова // Міжнароднастратегіяекономічногорозвиткурегіону : тезидоповідейМіжнародноїнауково-практичноїконференції (Суми, 6-7 травня 2010 року) / редкол.: О.В. Прокопенкотаін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 241-243.

4. РожковаЄ.Ю. Студентськесамоврядування - дієваформавихованнямолоді / Є.Ю. Рожкова // СучасніпроблемивищоїосвітиУкраїнивконтекстіінтеграціїдоєвропейськогоосвітньогопростору : матеріалиНауково-методичноїконференції, м. Суми, 6-7 жовтня 2010 р. / заред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 69-71.

5. РожковаЄ.Ю. Екологічнасвідомістьякінструментвпливунаповедінкуспоживачів / Є.Ю. Рожкова, О.В. Прокопенко // Економікатаменеджмент: перспективирозвитку : матеріалидоповідейМіжнародноїнауково-практичноїконференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / зазаг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. - Суми : СумДУ, 2011.- Т.2. - С.157-159.

6. Рожкова Є.Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в умовах міжнародної інтеграції / Є.Ю. Рожкова, Д. Мирошниченко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.3. – С.125-126.

7. Рожкова Є.Ю. Органічне аграрне виробництво: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / Є.Ю. Рожкова, Н. Ведмідь // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.8. – С. 70-71.

8. Рожкова Е.Ю. Тенденції сприйняття екологічних інновацій на міжнародному ринку / О.В. Прокопенко, Є.Ю. Рожкова // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 вересня 2012 року. — Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2012. — С. 213-215.