facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 
Міжнародне стажування в Ізраїлі

Частину літньої відпустки 2017 р. представники академічного середовища України, Білорусі та Польщі – від студентів до відомих професорів та ректорів університетів, а також суспільних організацій Ізраїлю присвятили стажуванню на тему “International Economic Relations of Israel”, отримавши 30 годин лекційного спілкування з представниками Кнесету, Міністерства іноземних справ, Міністерства енергетики та Посольства України.

Детальніше...
 
Зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» із представниками Jabil Circuit, Inc.

22 вересня студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» зустрілися із представниками однієї із найбільших компаній, що спеціалізуються на контрактному виробництві – Jabil Circuit, Inc.

Детальніше...
 

Курбатова Тетяна Олександрівна

 

kurbatova

     

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри економічної теорії

Наукові інтересивідновлювальна енергетика, державне регулювання економіки

Основні дисципліни: Мікро- та макроекономіка, Сталий розвток суспільства 

E-mail: i Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Телефон: (0542) 68-77-39

Публікації: в репозитарії СумДУ та Google Scholar


Публікації

 

2015

2014

Підручники

1.Курбатова Т.О. Економічний потенціал розвитку «зеленої» енергетики / Економіка енергетики [підручник] / під ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. І.М. Сотник, Суми: Університетська книга, 2015. – С. 233−266.

Монографії

1.Курбатова Т.О. Еколого-економічні детермінанти розвитку відновлювальної енергетики / Мотиваційні механізми  дематеріалізаційних та ефективних змін  національної економіки : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. І.М. Сотник, Суми: Університетська книга, 2016. – С. 38−48.

Статті

 

1. Kurbatova T. Economical mechanisms for renewable energy stimulation in Ukraine / T. Kurbatova, I. Sotnyk, H. Khlyap // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2014. – № 31. – P. 486–491.

2. Кurbatova T. Ukrainian renewable energy: economic determinants of growth, barriers and opportunities / T. Kurbatova // Modern problems of regional development: Сollection of scientific articles. – Plovdiv, 2014. – Р. 59–62.

3. Kurbatova T. GHG emissions and economic measures for low carbon growth in Ukraine / T. Kurbatova, H. Khlyap // Carbon Management. – 2015. – № 6 (1–2). P. 7–17.

4. Kurbatova T. State and economic prospects of developing potential of non-renewable and renewable energy resources in Ukraine / T. Kurbatova, H. Khlyap // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2015. – № 52. – P. 217–226

5. Кurbatova T. Organizational stages of tradable green certificates system formation in Ukraine / T. Kurbtova // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. – Taunton, United States of America, 2015. – P. 71–74.

6. Курбатова Т.О. Економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Європейському Союзі / Т.О. Курбатова // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 4 (66). – C. 139–148.

7. Курбатова Т.О. Cистема торгівлі зеленими сертифікатами: перспективи для України / Т.О.Курбатова // Економіка і держава – 2015. – № 2. – C. 131–135.

8. Курбатова Т. О. Методичні підходи до оцінювання вартості електроенергії з відновлювальних джерел енергії / Т.О. Курбатова // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – C. 104–113.

Тези доповідей

1. Т.О.Курбатова. Аналіз розвитку підприємств сонячної енергетики в Україні / Т.О.Курбатова // Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України», Київ, 29-30 листопада 2012 р., C. 46−48.

2. Т.А. Курбатова. Особенности функционирования «зеленого» тарифа в Украине / Т.А. Курбатова / Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодежь и наука: реальность и будущее», Кемерово, 22 травня 2012 г., C. 187−191.

3. Т.О.Курбатова. Економічні проблеми розвитку вітроенергетики в Україні / Т.О.Курбатова // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів, 16-18 травня 2013 р. , C. 89−92.

4. Т.А. Курбатова. Мировые тенденции инвестирования в сектор возобновляемой энергетики / Т.А.Курбатова, И.Н. Сотник //Экономически эффективные и экологически чистые инновационные технологии: материалы международной научно-практической конференции., − Москва, 2013. – С. 77−81.

5. Т.А. Курбатова. Экономические перспективы и проблемы развития сектора жидкого биотоплива в Украине / Т.А. Курбатова, И.Н. Сотник // Научный вестник Московского государственного горного университета. – 2013. – №11 (44) / Международная конференция «Экология. Природопользование. Экономика». – С. 126−133.

6. Т.А. Курбатова. Экономические меры по стимулированию снижения эмиссии парниковых газов в Украине / Т.А. Курбатова // Инновации: перспективы, проблемы, достижения: сборник трудов II Международной научно-практической конференции., – Москва, 2014. – С. 205−212.

7. Т.А. Курбатова. Экономическое развитие Украины и его влияние на выбросы парниковых газов / Т.А. Курбатова // Молодёжный экологический форум: сборник материалов форума.– Кемерово, 10-11 июня 2014., С. 187−192.

8. Т.О. Курбатова. Економічні результати імплементації гнучких механізмів Кіотського протоколу в Україні // Т.О.Курбатова / Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – 2014. – Чернівці. – С. 118−122.

9. Курбатова Т.О. Методичні підходи до оцінки вартості електроенергії з відновлювальних джерел енергії / Т.О.Курбатова // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем”, Івано-Франківськ, 20-22 травня 2015 р., С. 172−175

10. Курбатова Т. О. Економічне стимулювання розвитку сектору агробіогазу в Україні / Т.О. Курбатова, Є.В. Гирченко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції», м. Київ, 25-26 листопада 2016 р., C. 22−24.