facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Курбатова Тетяна Олександрівна

 

kurbatova

     

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри економічної теорії

Наукові інтересивідновлювальна енергетика, енергетична політика, державне регулювання економіки, сталий розвиток

Основні дисципліни: Міжнародні економічні відносини та світова політика, Міжнародні економічні конфлікти та теорія міжнародних переговорів, Сталий розвиток суспільства.

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Телефон: (0542) 68-77-39

Публікації: в репозитарії СумДУ та Google Scholar.  ResearchGate, Web of Science, Scopus.


Участь у держбюджетних НДР та грантах

«Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики» (№ ДР 0115U000678). Термін виконання роботи: 2015-2017 рр. Науковий керівник д.е.н., проф. Прокопенко О.В., відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Домашенко М.Д.

«Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні» (№ ДР 0118U003571) Термін виконання роботи: 2018-2020 рр. Науковий керівник к.е.н., доц. Домашенко М.Д., відповідальний виконавець - к.е.н., доц. Школа В.Ю.

 

Публікації

 

2017

2016

2015

2014

Підручники

1.Курбатова Т.О. Економічний потенціал розвитку «зеленої» енергетики / Економіка енергетики [підручник] / під ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. І.М. Сотник, Суми: Університетська книга, 2015. – С. 233−266.

Монографії

1.Курбатова Т.О. Еколого-економічні детермінанти розвитку відновлювальної енергетики / Мотиваційні механізми  дематеріалізаційних та ефективних змін  національної економіки : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. І.М. Сотник, Суми: Університетська книга, 2016. – С. 38−48.

Статті

 

1. Kurbatova T. Economical mechanisms for renewable energy stimulation in Ukraine / T. Kurbatova, I. Sotnyk, H. Khlyap // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2014. – № 31. – P. 486–491.

2. Кurbatova T. Ukrainian renewable energy: economic determinants of growth, barriers and opportunities / T. Kurbatova // Modern problems of regional development: Сollection of scientific articles. – Plovdiv, 2014. – Р. 59–62.

3. Kurbatova T. GHG emissions and economic measures for low carbon growth in Ukraine / T. Kurbatova, H. Khlyap // Carbon Management. – 2015. – № 6 (1–2). P. 7–17.

4. Kurbatova T. State and economic prospects of developing potential of non-renewable and renewable energy resources in Ukraine / T. Kurbatova, H. Khlyap // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2015. – № 52. – P. 217–226

5. Кurbatova T. Organizational stages of tradable green certificates system formation in Ukraine / T. Kurbtova // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. – Taunton, United States of America, 2015. – P. 71–74.

6. Курбатова Т.О. Економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Європейському Союзі / Т.О. Курбатова // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 4 (66). – C. 139–148.

7. Курбатова Т.О. Cистема торгівлі зеленими сертифікатами: перспективи для України / Т.О.Курбатова // Економіка і держава – 2015. – № 2. – C. 131–135.

8. Курбатова Т. О. Методичні підходи до оцінювання вартості електроенергії з відновлювальних джерел енергії / Т.О. Курбатова // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – C. 104–113.

Тези доповідей

1. Т.О.Курбатова. Аналіз розвитку підприємств сонячної енергетики в Україні / Т.О.Курбатова // Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України», Київ, 29-30 листопада 2012 р., C. 46−48.

2. Т.А. Курбатова. Особенности функционирования «зеленого» тарифа в Украине / Т.А. Курбатова / Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодежь и наука: реальность и будущее», Кемерово, 22 травня 2012 г., C. 187−191.

3. Т.О.Курбатова. Економічні проблеми розвитку вітроенергетики в Україні / Т.О.Курбатова // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів, 16-18 травня 2013 р. , C. 89−92.

4. Т.А. Курбатова. Мировые тенденции инвестирования в сектор возобновляемой энергетики / Т.А.Курбатова, И.Н. Сотник //Экономически эффективные и экологически чистые инновационные технологии: материалы международной научно-практической конференции., − Москва, 2013. – С. 77−81.

5. Т.А. Курбатова. Экономические перспективы и проблемы развития сектора жидкого биотоплива в Украине / Т.А. Курбатова, И.Н. Сотник // Научный вестник Московского государственного горного университета. – 2013. – №11 (44) / Международная конференция «Экология. Природопользование. Экономика». – С. 126−133.

6. Т.А. Курбатова. Экономические меры по стимулированию снижения эмиссии парниковых газов в Украине / Т.А. Курбатова // Инновации: перспективы, проблемы, достижения: сборник трудов II Международной научно-практической конференции., – Москва, 2014. – С. 205−212.

7. Т.А. Курбатова. Экономическое развитие Украины и его влияние на выбросы парниковых газов / Т.А. Курбатова // Молодёжный экологический форум: сборник материалов форума.– Кемерово, 10-11 июня 2014., С. 187−192.

8. Т.О. Курбатова. Економічні результати імплементації гнучких механізмів Кіотського протоколу в Україні // Т.О.Курбатова / Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – 2014. – Чернівці. – С. 118−122.

9. Курбатова Т.О. Методичні підходи до оцінки вартості електроенергії з відновлювальних джерел енергії / Т.О.Курбатова // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем”, Івано-Франківськ, 20-22 травня 2015 р., С. 172−175

10. Курбатова Т. О. Економічне стимулювання розвитку сектору агробіогазу в Україні / Т.О. Курбатова, Є.В. Гирченко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції», м. Київ, 25-26 листопада 2016 р., C. 22−24.

 

НДР

1. “Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем” (ДР № 0112U006839), 2012 р.
2. “Організаційно-економічні засади адаптації економічних систем до кліматично-ресурсних флуктуацій” (ДР № 0114U007076), 2014 р.
3. “Методологія інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємництва” (ДР № 0113U007871), 2014 р.
4. “Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (ДР № 0116U007180), 2016 рік.
5. “Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики”  (ДР № 0115U000678), 2015-2017 рр.
6. “Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України” (ДР № 0117U002254) 2016-2018 рр.
7. “Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні” (ДР № 0118U003571) 2018-2020 рр.
8. Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії (ДР № 0118U003583) 2018-2020 рр.
 

Дисертація

Курбатова Т.О. Наукові засади організаційно-економічного механізму управління розвитком відновлювальної енергетики [Текст] : дисертація на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / Курбатова Т.О.; наук. кер. І.М. Сотник. ‒ Суми: СумДУ, 2016. ‒ 188 с. (Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).